Bestaande normen

Voor windturbines bestaan normen voor:

Ontwerpeisen en testen:
NEN-EN-IEC 61400-1:2005 Windturbines - Deel 1: Ontwerpeisen
NEN-EN-IEC 61400-2:2006 Windturbines - Deel 2: Ontwerp eisen van kleine windturbines
NEN-EN-IEC 61400-3:2009 Windturbines - Deel 3: Ontwerpeisen voor offshore windturbines
NEN-ISO 81400-4:2005 Windturbines - Deel 4: Ontwerpen en specificaties van tandwielkasten
NPR-IEC/TS 61400-13:2001 Generatorsystemen voor windturbines - Deel 13: Meting van mechanische belasting
NPR-IEC/TS 61400-23:2001 Wind turbine generator systems - Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades
NEN-EN-IEC 61400-24:2010 Wind turbines - Deel 24: Bliksembeveiliging
Milieu:
NEN-EN-IEC 61400-11:2003 Generatorsystemen voor windturbines - Deel 11: Meettechnieken voor akoestische geluidshinder
NPR-IEC/TS 61400-14:2005 Generatorsystemen voor windturbines - Deel 14: Verklaring van geluidsniveau en toonsoortwaarde
Netaansluiting en prestatie:
NEN-EN-IEC 61400-12-1:2006 Windturbines - Deel 12-1: Vermogensprestatiemetingen van elektriciteit producerende windturbines
NEN-EN-IEC 61400-21:2009 Wind turbines - Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines
NEN-EN-IEC 61400-25-1:2007 Windturbines - Deel 25-1: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Algemene beschrijving van principes en modellen
NEN-EN-IEC 61400-25-2:2007 Windturbines - Deel 25-2: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Informatiemodellen
NEN-EN-IEC 61400-25-3:2007 Windturbines - Deel 25-3: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Informatie-uitwisselingsmodellen
NEN-EN-IEC 61400-25-4:2008 Windturbines - Deel 25-4: Communicatie voor bewaking en besturing van windmolenparken - Afstemming voor communicatieprofiel
NEN-EN-IEC 61400-25-5:2007 Windturbines - Deel 25-5: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Conformiteitsbeproeving
NEN-EN-IEC 61400-25-6:2011 Windturbines - Deel 25-6: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Logische gegevensklassen voor toestandbewaking
NPR-IEC/TS 61400-26-1:2011 Windturbines - Deel 26-1: Tijdgebaseerde beschikbaarheid voor windturbine systemen
Certificering:
NEN-EN-IEC 61400-22:2011 Generatorsystemen voor windturbines - Deel 22: Conformiteitsbeproeving en certificatie.
EMC-richtlijn:
NPR-CLC/TR 50373:2004 Windturbines - Elektromagnetische compatibiliteit
Machinerichtlijn:
NEN-EN 50308:2004 Windturbines - Veiligheidsmaatregelen - Eisen voor ontwerp, gebruik en onderhoud

Alle normen zijn tegenwoordig standaard in het Engels.

Normen in ontwikkeling:

Normen worden meestal elke 5 jaar herzien, maar daarnaast wordt momenteel gewerkt aan nieuwe normen voor:

  • Middelgrote windturbines;
  • Koude en tropische omstandigheden;
  • Drijvende offshore windturbines;
  • Rotorbladen;
  • Torens en funderingen;
  • Energieprestatie;
  • Simulatiemodelle;
  • Wind- en productiebeschikbaarheid

Eerder door u bekeken

NEC 88 - Windturbines

Het werkgebied van NEC 88 bestaat uit het begeleiden van de nationale en internationale normalisatie in mondiale en Europese normalisatiecommissies inzake windturbines.

Lees meer over NEC 88

Nieuw!

Trainingen PGS 29

Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

Bekijk de trainingen en/of de leergang