Bestaande normen

Voor windturbines bestaan normen voor:

Ontwerpeisen en testen:
NEN-EN-IEC 61400-1:2005 Windturbines - Deel 1: Ontwerpeisen
NEN-EN-IEC 61400-2:2006 Windturbines - Deel 2: Ontwerp eisen van kleine windturbines
NEN-EN-IEC 61400-3:2009 Windturbines - Deel 3: Ontwerpeisen voor offshore windturbines
NEN-ISO 81400-4:2005 Windturbines - Deel 4: Ontwerpen en specificaties van tandwielkasten
NPR-IEC/TS 61400-13:2001 Generatorsystemen voor windturbines - Deel 13: Meting van mechanische belasting
NPR-IEC/TS 61400-23:2001 Wind turbine generator systems - Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades
NEN-EN-IEC 61400-24:2010 Wind turbines - Deel 24: Bliksembeveiliging
Milieu:
NEN-EN-IEC 61400-11:2003 Generatorsystemen voor windturbines - Deel 11: Meettechnieken voor akoestische geluidshinder
NPR-IEC/TS 61400-14:2005 Generatorsystemen voor windturbines - Deel 14: Verklaring van geluidsniveau en toonsoortwaarde
Netaansluiting en prestatie:
NEN-EN-IEC 61400-12-1:2006 Windturbines - Deel 12-1: Vermogensprestatiemetingen van elektriciteit producerende windturbines
NEN-EN-IEC 61400-21:2009 Wind turbines - Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines
NEN-EN-IEC 61400-25-1:2007 Windturbines - Deel 25-1: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Algemene beschrijving van principes en modellen
NEN-EN-IEC 61400-25-2:2007 Windturbines - Deel 25-2: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Informatiemodellen
NEN-EN-IEC 61400-25-3:2007 Windturbines - Deel 25-3: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Informatie-uitwisselingsmodellen
NEN-EN-IEC 61400-25-4:2008 Windturbines - Deel 25-4: Communicatie voor bewaking en besturing van windmolenparken - Afstemming voor communicatieprofiel
NEN-EN-IEC 61400-25-5:2007 Windturbines - Deel 25-5: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Conformiteitsbeproeving
NEN-EN-IEC 61400-25-6:2011 Windturbines - Deel 25-6: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Logische gegevensklassen voor toestandbewaking
NPR-IEC/TS 61400-26-1:2011 Windturbines - Deel 26-1: Tijdgebaseerde beschikbaarheid voor windturbine systemen
Certificering:
NEN-EN-IEC 61400-22:2011 Generatorsystemen voor windturbines - Deel 22: Conformiteitsbeproeving en certificatie.
EMC-richtlijn:
NPR-CLC/TR 50373:2004 Windturbines - Elektromagnetische compatibiliteit
Machinerichtlijn:
NEN-EN 50308:2004 Windturbines - Veiligheidsmaatregelen - Eisen voor ontwerp, gebruik en onderhoud

Alle normen zijn tegenwoordig standaard in het Engels.

Normen in ontwikkeling:

Normen worden meestal elke 5 jaar herzien, maar daarnaast wordt momenteel gewerkt aan nieuwe normen voor:

  • Middelgrote windturbines;
  • Koude en tropische omstandigheden;
  • Drijvende offshore windturbines;
  • Rotorbladen;
  • Torens en funderingen;
  • Energieprestatie;
  • Simulatiemodelle;
  • Wind- en productiebeschikbaarheid

Eerder door u bekeken

NEC 88 - Windturbines

Het werkgebied van NEC 88 bestaat uit het begeleiden van de nationale en internationale normalisatie in mondiale en Europese normalisatiecommissies inzake windturbines.

Lees meer over NEC 88