Biobased Economy

De bio-based economy is sterk in ontwikkeling, onder meer doordat overheden dit stimuleren. De Europese Commissie wil dat landen minder afhankelijk worden van aardolieproducten en heeft hiervoor o.a. het “Lead Market Initiative” project voor de bio-based economy gestart.

Ook de onderzoekswereld en het bedrijfsleven zitten niet stil en werken (gezamenlijk) aan nieuwe bio-based producten, technologieën en toepassingen.

Met de toename aan de productie van bio-based products, zal ook de behoefte aan normen toenemen op dit vlak. Vandaar dat - onder Nederlands voorzitterschap en secretariaat - de Europese normcommissie CEN/TC 411 Bio-based products is opgericht.

Toekomst

In opdracht van de Europese Commissie, worden normen ontwikkeld op het vlak van terminologie, bio-based gehalte, duurzaamheidscriteria en LCA-aspecten van bio-based producten. Ook biosmeermiddelen, biowasmiddelen of bio-oplosmiddelen zijn onderwerpen die onder aandacht zijn.

Informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp of deelname aan de normcommissie kunt u contact opnemen met energy@nen.nl.Relevante normen

Eerder door u bekeken

Contact en informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp of contact over deelname aan de commissie:

Minique Vrins

(015) 2 690 179

Minique.Vrins@nen.nl