(Bio)brandstoffen

Het terrein van gasvormige, vloeibare en vaste brandstoffen richt zich op zowel fossiele brandstoffen (bijv. olie, aardgas en steenkool) als alternatieve brandstoffen (bijv. biodiesel, biomassa en waterstof). Hiermee wordt ingespeeld op de energievoorziening van vandaag en morgen. Deze normen worden ontwikkeld op verzoek van belanghebbenden of de Europese Commissie.

Dit laatste vindt vooral plaats om Europese energie- en klimaatdoelstellingen te helpen verwezenlijken. Partijen actief in deze sectoren hebben behoefte aan afspraken over onder meer specificaties, classificaties, certificatie, duurzaamheid, bemonstering- en analysemethoden.

De rol van NEN

Internationaal voert NEN het secretariaat van normcommissies en werkgroepen over brandstofkwaliteit van gasvormige, vloeibare en vaste (bio)brandstoffen (CEN/TC 19. CEN/TC 335, ISO/TC 28, ISO/TC 238) en over duurzaamheidscriteria (CEN/TC 383, ISO/PC 248).

NEN ondersteunt Europese en internationale werkgroepen, participeert in (inter)nationale onderzoeksprogramma's en vertegenwoordigt het werk op conferenties en richting de Europese Commissie.

Europees consumentenlabel voor brandstof komt eraan

10-08-2016 CEN, het Europese instituut voor normalisatie, heeft een geharmoniseerde markering vastgesteld die v...

Nieuwsberichten (Bio)brandstoffen

Europese normen voor bio-olie uit snelle pyrolyse voor industriële boilers bijna gereed

11-07-2016 Normalisatie van op biomassa gebaseerde brandstoffen is een actieve bezigheid, zowel Europees als in...

Commentaar op Europese biobrandstof-labels nog tot 18 juni mogelijk

08-06-2016 Op verzoek van de Europese Commissie zijn labels ontwikkeld die de consument vertellen welke alterna...

Relevante normen

link

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Meer informatie over dit onderwerp of contact over deelname aan de commissie:

Ortwin Costenoble

(015) 2 690 330

ortwin.costenoble@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie