Bodem

NEN Bodem is het Nederlandse platform voor nationale en internationale normalisatieactiviteiten op het gebied van land- en waterbodem, grond, bagger en grondwater. Binnen NEN Bodem wordt een ruime ervaring op het gebied van consensus processen gekoppeld aan normtechnische expertise.

Actueel

Experts gezocht om mee te schrijven aan NTA voor PFAS in bodem

20-01-2020 Het werkgebied van de normcommissie ‘Organische parameters’ staat volop in de belangstelling met ond...

Ontwikkeling nieuwe norm voor bodembeschrijvingen

07-01-2020 Normcommissie ‘Veldwerk en monsterneming’ gaat een nieuwe norm ontwikkelen op het gebied van bodembe...

Herziening koepelnorm voor elementen in (water)bodem en (zuiverings)slib ter commentaar

06-01-2020 De herziene versie van NEN 6950 ‘Bodem - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in ...

Vervanging norm over bodem met bepaling van gehalte aan vrij ijzer

06-12-2019 De normsubcommissie 'Anorganische Parameters' heeft het voornemen NEN 5739:1996 ‘Bodem - Bepaling va...

Meer nieuwsberichten BodemMeer informatie? Vragen over normen?

NEN normen worden voor en door de markt opgesteld in NEN-commissies. Wilt u graag meer informatie over de achtergronden van een norm, hoe deze tot stand is gekomen, of waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt? Of is een norm op een bepaald punt niet duidelijk genoeg?

Stuur dan een email en wij zullen – in overleg met de betreffende NEN-commissie – uw vraag trachten te beantwoorden.

Vandaag meest bekeken Bodemnormen

 • 1

  NEN 5725:2017 nl

  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch ...

 • 2

  NEN 5717:2017 nl

  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch...

 • 3

  NEN 5720:2017 nl

  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch...

 • 4

  NTA 5755:2010 nl

  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek -...


Internationale activiteiten

ISO/TC 190 ‘Soil Quality’ is het internationale platform dat methoden voor bodemonderzoek ontwikkelt. De normen die voor Europa relevant zijn worden via CEN overgenomen als EN-ISO.

Voorzitterschap
Nederland voert het secretariaat en voorzitterschap van ISO/TC 190 en Nederlandse experts nemen actief deel aan deze internationale vergaderingen om het Nederlandse gedachtegoed internationaal te verankeren.

Om invloed te kunnen uitoefenen op toekomstige Internationale en Europese bodemnormen, is het zaak om dit internationale normalisatiewerk actief te volgen. De leden in de NEN-commissie Milieukwaliteit en onderliggende subcommissies zorgen ervoor dat de ISO-documenten goed aansluiten bij onze eigen nationale wetgeving en relevante nationale documenten.

Richtlijn opstellen Bodemkwaliteitskaarten

De richtlijn voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten in het kader van het besluit en de regeling bodemkwaliteit is uit 2007. Deze richtlijn is bedoeld voor het gebruik van de bodemkwaliteitskaart:
• Bij het toepassen van grond en bagger op de bodem
• Als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond en bagger

De bodemkwaliteitskaart wordt door veel bevoegde overheden o.a. ook gebruikt in het kader van de aanvraag van bouwvergunningen, bij de ruimtelijke planning en bij het vaststellen van terugsaneerwaarden bij saneringen (waarbij de provincie, de grotere gemeenten en Rijkswaterstaat bevoegd gezag in het kader van de sanering (Wbb) zijn en de gemeente of de waterkwaliteitsbeheerder bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit).

Download de Richtlijn en het wijzigingsblad

Meer informatie?

Neem contact op met de afdeling Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Top normen Bodem

Wat is normalisatie?

Een fabriek loost per ongeluk giftige stoffen. Hoe wordt de grond nu weer schoon?

Normcommissies Bodem

Milieu

Normen online & altijd actueel

NEN Connect biedt zekerheid en gemak. Met altijd en overal online toegang tot de actuele versie van uw normen.