Bodem

NEN Bodem is het Nederlandse platform voor nationale en internationale normalisatieactiviteiten op het gebied van land- en waterbodem, grond, bagger en grondwater. Binnen NEN Bodem wordt een ruime ervaring op het gebied van consensus processen gekoppeld aan normtechnische expertise.

Actueel

ISO/IEC 17025 in de laatste fase van de herziening

18-10-2017 Kalibratie, testen en het analyseren van monsters is de dagelijkse praktijk van meer dan 60.000 labo...

Informatiemiddag NEN 5725 ‘Vooronderzoek landbodem’

17-10-2017 De revisie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooro...

Normontwerp herziene NEN 5753 'Lutum' gepubliceerd

15-06-2017 In 2016 is gestart met de herziening van NEN 5753 ‘Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de korre...

Normontwerp NEN 5717 gepubliceerd voor reacties

31-05-2017 De revisie van NEN 5717 ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch voor...

Meer nieuwsberichten BodemMeer informatie? Vragen over normen?

NEN normen worden voor en door de markt opgesteld in NEN-commissies. Wilt u graag meer informatie over de achtergronden van een norm, hoe deze tot stand is gekomen, of waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt? Of is een norm op een bepaald punt niet duidelijk genoeg?
Stuur dan een email en wij zullen – in overleg met de betreffende NEN-commissie – uw vraag trachten te beantwoorden.

Vandaag meest bekeken Bodemnormen

 • 1

  NEN 5725:2017 nl

  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch ...

 • 2

  NEN 5725:2009 nl

  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij...

 • 3

  NEN 5707:2015 nl

  Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen gro...

 • 4

  NEN 5740:2009 nl

  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemo...


Internationale activiteiten

ISO/TC 190 ‘Soil Quality’ is het internationale platform dat methoden voor bodemonderzoek ontwikkelt. De normen die voor Europa relevant zijn worden via CEN overgenomen als EN-ISO.

Voorzitterschap
Nederland voert het secretariaat en voorzitterschap van ISO/TC 190 en Nederlandse experts nemen actief deel aan deze internationale vergaderingen om het Nederlandse gedachtegoed internationaal te verankeren.

Om invloed te kunnen uitoefenen op toekomstige Internationale en Europese bodemnormen, is het zaak om dit internationale normalisatiewerk actief te volgen. De leden in de NEN-commissie Milieukwaliteit en onderliggende subcommissies zorgen ervoor dat de ISO-documenten goed aansluiten bij onze eigen nationale wetgeving en relevante nationale documenten.

Richtlijn opstellen Bodemkwaliteitskaarten

De richtlijn voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten in het kader van het besluit en de regeling bodemkwaliteit is uit 2007. Deze richtlijn is bedoeld voor het gebruik van de bodemkwaliteitskaart:
• Bij het toepassen van grond en bagger op de bodem
• Als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond en bagger

De bodemkwaliteitskaart wordt door veel bevoegde overheden o.a. ook gebruikt in het kader van de aanvraag van bouwvergunningen, bij de ruimtelijke planning en bij het vaststellen van terugsaneerwaarden bij saneringen (waarbij de provincie, de grotere gemeenten en Rijkswaterstaat bevoegd gezag in het kader van de sanering (Wbb) zijn en de gemeente of de waterkwaliteitsbeheerder bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit).

Download de Richtlijn en het wijzigingsblad

Meer informatie?

Neem contact op met de afdeling Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Top normen Bodem

Wat is normalisatie?

Een fabriek loost per ongeluk giftige stoffen. Hoe wordt de grond nu weer schoon?

Normcommissies Bodem

Milieu

Normen online & altijd actueel

NEN Connect biedt zekerheid en gemak. Met altijd en overal online toegang tot de actuele versie van uw normen.