Veelgestelde vragen - Asbest in bodem RWS

Rijkswaterstaat Leefomgeving heeft een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd over Asbest in bodem, o.a. komen aan bod:
• Welke gegevens moet ik naast een asbestonderzoek conform NEN 5897 of NEN 5707
nog meer aanleveren voor een aanvraag van een verklaring van niet-reinigbaarheid voor grond?
• Wat is de terugsaneerwaarde bij een nieuw geval van bodemverontreiniging met asbest?

Bekijkt u de totale vraag- en antwoordlijst van RWS

NEN spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijk antwoord op vragen. Desondanks is het mogelijk dat in deze vragen en antwoorden onjuistheden en onvolledigheden vermeld staan. NEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze informatie.

TerugEerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met de afdeling Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl