Veelgestelde vragen - Asbestnormen

NEN 5707:2015 'Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond'

NTA 5727:2004 'Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie'

NEN 5897+C1:2016 nl 'Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat' (NEN 5897:2015 is ingetrokken)

NEN 5898+C1:2016 nl 'Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat'

Vragen en antwoorden

NEN 5707 en NEN 5897 zijn in regelgeving opgenomen, mag ik NEN 5707:2015 en NEN 5897:2015 gebruiken?
In 2015 zijn nieuwe versies van NEN 5707 en NEN 5897 gepubliceerd. Beide normen zijn opgenomen in regelgeving en/of SIKB documenten. Als in wet- en regelgeving dynamisch naar een NEN-norm wordt verwezen (dus een verwijzing zonder jaartal), dan moet bij een nieuw uit te voeren onderzoek per direct de dan geldende NEN-norm worden gebruikt.

In wet- en regelgeving wordt ook wel statisch verwezen, d.w.z. naar een vaste versie van een norm, met jaartal erbij. In dit laatste geval moet het onderzoek met de verwezen versie van de norm worden uitgevoerd. Na publicatie van een nieuwe norm die in wetgeving is verwezen neemt NEN contact op met de wetgever met het verzoek om de verwijzing naar de norm aan te passen. Totdat de wetgeving is aangepast adviseert NEN om voorafgaand aan de toepassing van deze normen in overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag te bespreken of het onderzoek volgens de nieuwe NEN uitgevoerd mag worden.

NEN spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijk antwoord op vragen. Desondanks is het mogelijk dat in deze vragen en antwoorden onjuistheden en onvolledigheden vermeld staan. NEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze informatie.

TerugEerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met de afdeling Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl