Veelgestelde vragen - NEN 5717/NEN 5720

NEN 5717:2009 'Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek'

NEN 5720:2009 'Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie'

NEN 5720:2009/A1:2014 Ontw. 'Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie' (Wijzigingsblad)

Vragen en antwoorden

Toelichting bij NEN 5720 'Verkennend waterbodemonderzoek' (i.c.m. NEN 5717)
In 2009 zijn NEN 5720:2009 'Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie' en NEN 5717 'Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek' verschenen. In de praktijk blijkt dat er nogal wat vragen zijn over de interpretatie van bepaalde passages in NEN 5720 (i.c.m. NEN 5717). De NEN-commissie die deze normen in beheer heeft, overweegt om NEN 5720 te herzien. In de tussenliggende periode kan dit informatieve document verdere uitleg bieden. Dit toelichtende document wordt beheerd door de NEN-commissie 390 020 01 'Veldwerk-Monsterneming.

NEN spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijk antwoord op vragen. Desondanks is het mogelijk dat in deze vragen en antwoorden onjuistheden en onvolledigheden vermeld staan. NEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze informatie.

TerugEerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met de afdeling Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl