Veelgestelde vragen - NEN 5725

NEN 5725:2009 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek'

Vragen en antwoorden

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in NEN 5725:2009 t.o.v. de versie uit 1999?
Belangrijkste wijziging in NEN 5725:2009 betreft het aanbrengen van verschillende inspanningsniveaus voor het vooronderzoek. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het beperkt-, standaard- en uitgebreid vooronderzoek. Op grond van de basisinformatie, de aanleiding van het bodemonderzoek en de verdenking wordt vervolgens bepaald welk type vooronderzoek moet worden uitgevoerd. Verder is het toepassingsgebied vergroot ten opzicht van de oude norm en zijn de rollen voor de verschillende partijen (opdrachtgever, onderzoeker, gemeente) verduidelijkt.

NEN spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijk antwoord op vragen. Desondanks is het mogelijk dat in deze vragen en antwoorden onjuistheden en onvolledigheden vermeld staan. NEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze informatie.

TerugEerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met de afdeling Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl