Veelgestelde vragen - NEN 5766

NEN 5766:2003 'Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek'

Vragen en antwoorden

Vragen over peilbuizen?
Bij de veelgestelde vragen van NEN 5744 staan verschillende vragen m.b.t. peilbuizen.

NEN spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijk antwoord op vragen. Desondanks is het mogelijk dat in deze vragen en antwoorden onjuistheden en onvolledigheden vermeld staan. NEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze informatie.

Terug

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met de afdeling Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl