Veelgestelde vragen - NTA 5755

NTA 5755:2010 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging'

Vragen en antwoorden

Hoe is de NTA 5755:2010 tot stand gekomen?
In opdracht van NEN heeft een consortium van Tauw en Grontmij de Nederlands Technische Afspraak (NTA) Landbodem - Nader Onderzoek (NTA 5755) ontwikkeld. Het ontwikkelen van NTA 5755:2010 is onderdeel geweest van het project EUREKA dat NEN en SIKB hebben uitgevoerd in opdracht van VROM. EUREKA heeft tot doel bestaande richtlijnen voor nader onderzoek te moderniseren en te vervangen. Daarnaast zal deze NTA bijdragen aan ‘onderzoek op maat' doordat de NTA de inzet van andere bodemonderzoekstechnieken dan boringen/peilbuizen beter mogelijk maakt. NTA 5755 is in 2010 verschenen.

Hoe kan ik verbetersuggesties voor NTA 5755:2010 bij NEN melden?
NTA 5755:2010 is in 2014 geëvalueerd en bevestigd voor in principe 5 jaar. Mocht NEN eerder signalen ontvangen dat een revisie nodig is, dan is dat mogelijk. Als u suggesties heeft voor verbetering van deze NTA, stuurt u uw opmerkingen dan naar mm@nen.nl onder vermelding van “NTA 5755".

NEN spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijk antwoord op vragen. Desondanks is het mogelijk dat in deze vragen en antwoorden onjuistheden en onvolledigheden vermeld staan. NEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze informatie.

TerugEerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met de afdeling Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl