Bouwnieuwsberichten

10-12-2012 Het laatste bouwnieuws volgen? Neem dan een abonnement op de gratis e-mailnieuwsbrief NEN Bouwmail.

Publieke commentaarronde normontwerp NEN 2699

20-10-2016 Normsubcommissie 351 290 SC 4 Life Cycle Cost heeft de bestaande norm NEN 2699 ’Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling’ uit 2013 op een aantal plaatsen verbeterd zodat de norm wat betreft gebouw-installaties beter aansluit bij de praktijk. U heeft tot 1 december 2016 om uw mening te geven op deze verandering.

Lees meer

Herziene norm voor meterruimten gepubliceerd

05-10-2016 Een geheel herziene uitgave van de norm voor meterruimten, NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen’, is gepubliceerd. Deze norm geeft aan hoe de aansluitingen van water, energie en telecommunicatie in een woning op een veilige en economisch verantwoorde manier moeten worden geplaatst.

Lees meer

Nieuwe versie van NEN 9997-1 is verschenen!

30-09-2016 De norm NEN 9997-1:2016 is sinds juni gepubliceerd en verkrijgbaar bij NEN. NEN 9997-1 is de geotechnische norm waarin NEN-EN 1997-1 (Eurocode 7, deel 1), het correctieblad C1:2009 en wijzigingsblad A1:2013 en de bijbehorende Nationale Bijlage zijn samengevoegd. De belangrijkste wijziging is de aanpassing van de paalklassefactoren voor de paalpunt (ap). Deze zijn voor alle paaltypen gereduceerd met 30% ten opzichte van de vorige versie van de norm uit 2012. De norm wordt per 1 januari 2017 aangewezen door het Bouwbesluit.

Lees meer

Ontwerp NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ gepubliceerd

08-09-2016 Deze norm geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. De noodzaak en de omvang van de brandmeldinstallatie en de uitvoering van de alarmorganisatie worden in deze norm niet bepaald. Voor de meeste gebruiksfuncties is de vereiste minimumomvang van de brandmeldinstallatie vastgelegd in het Bouwbesluit en andere regelgeving van de overheid, zoals de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 (PGS 15). De gebruiker zelf en/of brandverzekeraars kunnen daarnaast ook eisen hebben. Tevens worden brandmeldinstallaties vereist voor bijvoorbeeld het aansturen van een rook- en warmte-afvoerinstallatie, een overdrukinstallatie of een automatische blusinstallatie.

Lees meer

Feedback gevraagd over eerste Europese norm voor daglicht in gebouwen

01-09-2016 In de conceptversie van de nieuwe Omgevingswet zijn de eisen voor daglicht omwille van deregulering vervallen, op een ondergrens na van 0,5 m2 per verblijfsruimte. Dit terwijl er op Europees niveau steeds meer belang wordt gehecht aan de hoeveelheid daglicht in gebouwen. Zo ligt op dit moment het concept van de eerste Europese norm voor daglicht in gebouwen ter openbare kritiek. Belanghebbende partijen kunnen tot 7 oktober 2016 commentaar insturen via www.normontwerpen.nen.nl.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw


NEN Klantenservice: Voor vragen over het bestellen van bouwnormen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Training & Advies: Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

(015) 2 690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl