Bouwnieuwsberichten

10-12-2012 Het laatste bouwnieuws volgen? Neem dan een abonnement op de gratis e-mailnieuwsbrief NEN Bouwmail.

Start ontwikkeling NTA over kwaliteit detectieonderzoek voor kabels en leidingen

24-04-2017 Op verzoek van diverse netbeheerders, verzekeraars en aanbieders van detectieonderzoek start NEN een normalisatietraject voor de kwaliteit van detectieonderzoek voor kabels en leidingen. De Engelse PAS 128 dient als basis voor de te maken afspraken die worden vastgelegd in een NTA (Nederlandse Technische Afspraak). Elke belanghebbende partij is uitgenodigd om deel te nemen. De eerste vergadering vindt plaats in juni 2017.

Lees meer

Betere afstemming normen noodverlichting

21-04-2017 Onder de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking moet treden, wordt het Bouwbesluit opgevolgd door het ‘Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl)’. De eisen blijven grotendeels hetzelfde. Maar er zal ook enige aanpassing plaatsvinden, zoals ten aanzien van noodverlichting. De normen zullen beter op elkaar afgestemd worden.

Lees meer

Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

31-03-2017 De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Lees meer

Kwaliteitsborgingsinstrument voor in de bouw

28-03-2017 Het kwaliteitsborgingsinstrument van KOMO is gereed: KiK. Het zal zodra dat mogelijk is aan de Toelatings Organisatie ter toelating worden aangeboden. KiK is ontwikkeld op basis van gebruikersspecificaties van 30 (branche)organisaties in en rond de bouw.

Lees meer

Bouwkwaliteit door kwaliteit van informatie

28-03-2017 In de bouwsector worden veel onnodige kosten gemaakt. Als informatie niet op orde is, niet het juiste kwaliteitsniveau heeft of niet op tijd bij de juiste persoon aanwezig is, ontstaan faalkosten. Er kunnen zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. Deze situaties kunnen onder meer worden voorkomen door meer efficiëntie en effectievere samenwerking tussen betrokken partijen en disciplines op basis van eenduidige informatie. De gehele bouwsector heeft op dit vlak veel te winnen bij het invoeren van een Bouwwerk Informatie Model (BIM) en verdere integratie van het bouwproces.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw


NEN Klantenservice: Voor vragen over het bestellen van bouwnormen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Training & Advies: Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

(015) 2 690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl