24 maart Wereld Waterdag: Normen toen en nu

24-03-2016 ‘World Water Day’ is in 1992 door de VN in het leven geroepen om jaarlijks stil te staan bij de wereldwijde waterproblematiek. Waterbeheer en sanitatie staan onder druk, wat onder meer leidt tot voedsel tekorten, uitputting van natuurlijke bronnen en bodemdaling. Als gevolg van klimaatverandering, economische en demografische ontwikkelingen is de noodzaak om aandacht te vragen voor deze wereldwijde uitdagingen steeds groter geworden. Dit jaar staat de Wereld Waterdag in het teken van Water & Werk.

Water & Werk is niet los te zien van de nieuwe wereldwijde ontwikkelingsagenda met de ‘Sustainable Development Goals (SDGs)’. Water is een belangrijke randvoorwaarde voor economische ontwikkeling. Niet alleen vanuit het gezondheidsaspect bezien, maar ook vanuit het aspect van voldoende human resources in de watersector en water als pijler voor duurzaam ondernemen. Verschillende invalshoeken die vragen om duurzame oplossingen om de wereld toekomstbestendig te maken. Normen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van drink- en afvalwater systemen.

Normen toen en nu

De eerste Nederlandse norm op het gebied van water verscheen in 1924: N 207 ‘Technische teekeningen - Aanduiding van gietijzeren pijpen en hulpstukken voor gas- en waterleiding’. Deze norm is inmiddels niet meer geldig. Tegenwoordig is NEN 1006 een van de meest gebruikte normen in de watersector. Vorig jaar verscheen een nieuwe versie van deze norm die minimale eisen en voorwaarden geeft waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen.

'Next-generation' toiletten

Een van de meest recente internationale normalisatie-ontwikkelingen die aansluit bij het thema van ‘World Water Day’ is een voorstel van het Amerikaanse nationale normalisatie-instituut (ANSI) om een internationale (ISO-)norm te ontwikkelen voor duurzame sanitaire systemen die niet op riolering aangesloten zijn. Deze 'next-generation' toiletten verwijderen ziekteverwekkers volledig, maar zijn niet afhankelijk van een riool, wateraansluiting of elektriciteit. Het is een project dat wordt gesteund door de Bill Gates Foundation. Alle nationale normalisatie-instituten zijn op de hoogte gebracht van dit voorstel en moeten voor 24 april een nationale stem uitbrengen en aangeven of er interesse is in deelname aan het project.

Op 4 april 2016 organiseert NEN dan ook een bijeenkomst voor belanghebbenden in Delft. Tijdens de bijeenkomst zal het Nederlandse standpunt aangaande het initiatief van ANSI worden bepaald. Daarnaast wordt interesse voor deelname aan het vervolg van het project gepeild.

Meer informatie

Heeft u interesse in het bijwonen van de bijeenkomst op 4 april, of wilt u informatie over NEN 1006 of over het normalisatieproces, neem dan contact op met Willemien Bosch, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

#NEN100jr

In het kader van het 100-jarig bestaan van NEN in 2016 plaatsen wij wekelijks nieuwsberichten over bijzondere, interessante, oude en/of actuele normen. Wilt u meer weten over onze mijlpaal? Neem dan een kijkje op www.nen.nl/100jaar. Als u zelf een leuke anekdote met ons wilt delen, doe dat dan met #NEN100jr op Twitter of LinkedIn.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl