Aanpassing factor in NEN 8088-1

21-06-2012 Naar aanleiding van een onderzoek van TNO is er een aanpassing gedaan in NEN 8088-1.

In de aanloop naar het van kracht worden van NEN 7120, en daarmee ook van NEN 8088-1, per 1 juli 2012 is er door steeds meer partijen gewerkt met beide normen.

Daarbij is bij de formule onderaan tabel 2 in NEN 8088-1 een vraag gesteld over de juistheid van de factor 0,15. Naar aanleiding van deze vraag heeft TNO een nadere studie gedaan naar de hoogte van deze factor. Daaruit is gebleken dat deze factor aangepast moet worden naar 0,36.

Dit voorstel om de norm aan te passen zal worden voorgelegd aan de normcommissie 351 074 “Klimaatbeheersing in gebouwen” en de hieronder ressorterende normsubcommissie “Ventilatie en luchtdoorlatendheid”. Als deze normcommissie akkoord gaat met deze aanpassing zal deze wijziging in een volgende versie van NEN 8088-1 of een eerstvolgend correctieblad worden doorgevoerd.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw


NEN Klantenservice: Voor vragen over het bestellen van bouwnormen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Training & Advies: Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

(015) 2 690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl