Afspraken over gebouw- en buitenriolering binnen het perceel herzien

09-04-2019 De nationale norm voor gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen is in december 2018 met aanvullingsblad A1 op diverse punten verbeterd. Tegelijkertijd is NTR 3216 'Riolering van bouwwerken – Richtlijn voor ontwerp, uitvoering en beheer' in lijn met NEN 3215 aangepast.

NEN 3215+C1+A1:2018 ‘Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen’ geeft bepalingsmethoden en voorwaarden voor de riolering in bouwwerken voor de afvoer van huishoudelijk afval- en hemelwater met betrekking tot:

 • het primair ontspanningssysteem voor huishoudelijk afvalwater;
 • soventstandleidingen in hoogbouw voor huishoudelijk afvalwater;
 • het systeem van overlaatstroming voor afvoer van hemelwater;
 • het UV-systeem voor afvoer van hemelwater;
 • het vrijvervalsysteem voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater (voor de buitenriolering binnen het perceel).

NEN 3215+C1+A1:2018

De volgende wijzigingen zijn in NEN 3215+C1 verwerkt:

 • aanpassing van het voorwoord in verband met de status van de ingetrokken NVN 12056 'Verkenning van de Europese normserie NEN-EN 12056 – 1 t/m 5 versus NEN 3215';
 • nieuwe inzichten in de combinatie van verschillende ontspanningsleidingen hebben geleid tot wijzigingen in de leidingconfiguratie van aansluitvrije zones, aansluitingen op standleidingen en verzamelleidingen en gecombineerde ontspanningsleidingen;
 • voor platte groendaken met een helling ≤ 5° is de reductiefactor voor de regenintensiteit aangepast en vastgesteld voor vier verschillende dikten substraatlaag. Voor de overige platte daken geldt een helling van ≤ 3°;
 • een aantal figuren is verbeterd.

NTR 3216:2018

De Nederlands Technische Richtlijn, NTR 3216, is aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in NEN 3215+C1+A1 en gaat hier uitgebreider op in. Daarnaast wordt in de herziene NTR 3216 aandacht besteed aan:

 • een rekenmethode voor het rekenen aan gecombineerde ontspanningsleidingen;
 • het omgaan met overbruggen van dilataties in vloeren;
 • beugeling en niet-trekvaste verbindingen;
 • verduidelijking van noodafvoervoorzieningen;
 • veiligheid op platte daken.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, consultant, telefoon 015 2 690 129 of e-mail bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Schulten, consultant Milieu & Maatschappij.

bi@nen.nl

015 2 690 129

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl