Betere afstemming normen noodverlichting

21-04-2017 Onder de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking moet treden, wordt het Bouwbesluit opgevolgd door het ‘Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl)’. De eisen blijven grotendeels hetzelfde. Maar er zal ook enige aanpassing plaatsvinden, zoals ten aanzien van noodverlichting. De normen zullen beter op elkaar afgestemd worden.

Noodverlichting dient om mensen in staat te stellen veilig een gebouw te verlaten wanneer de netspanning uitvalt, ongeacht de oorzaak. Voor noodverlichting zijn diverse normen opgesteld. De NEN-EN 1838 (Europese toepassingsnorm) deelt noodverlichting in twee categorieën in, te weten (1) noodevacuatieverlichting en (2) vervangingsverlichting.
Categorie 1 is onderverdeeld in:

  • vluchtrouteverlichting: dit zorgt ervoor dat vluchtwegen en obstakels op de route te herkennen zijn, inclusief de verlichting van de vluchtrouteaanduiding: het ‘rennende mannetje’;
  • anti-paniekverlichting: dit stelt mensen in staat een plek te bereiken vanwaar ze verder gebruik kunnen maken van een vluchtroute;
  • verlichting voor werkplekken met verhoogd risico: dit stelt mensen in staat een juiste afsluitprocedure uit te voeren zodanig dat de veiligheid van anderen niet in het geding komt. Bij categorie 2 moeten we denken aan volwaardige verlichting die inschakelt bij stroomuitval en ervoor zorgt dat normale activiteiten zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden.

Bouwbesluit 2012

In Bouwbesluit 2012 zijn diverse NEN-normen rondom noodverlichting opgenomen. Annet van der Horn, Standardization Consultant bij NEN, begeleidt de normcommissie ‘Verlichting’, waarin alle belanghebbende partijen op het gebied van licht en verlichting zijn samengebracht. Van der Horn: “In artikel 6.24 staat onder andere dat een bouwwerk een vluchtrouteaanduiding moet hebben in iedere ruimte waardoor een verkeersroute voert, en in iedere ruimte die bedoeld is voor meer dan vijftig personen. NEN 3011 – waarin NEN 6088 (ingetrokken in januari 2013) – stelt eisen aan de gebruikte kleuren en symbolen (pictogrammen) van vluchtrouteaanduidingen. In NEN-EN 1838 komen eisen aan bod ten aanzien van luminantie en luminantieverhoudingen. Zo moet de luminantie van elk deel van de veiligheidskleur van de vluchtrouteaanduiding minimaal 2 cd/m2 bedragen in alle relevante kijkrichtingen. Verder staat er in dit artikel dat een vluchtrouteaanduiding binnen 15 seconden na de stroomuitval, gedurende ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen van
NEN-EN 1838 moet voldoen.”

Eisen Besluit Bouwwerken Leefomgeving

In het toekomstige ‘Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl)’ zal er naar verwachting enige aanpassing plaatsvinden ten aanzien van noodverlichting. De normen zullen beter op elkaar afgestemd worden. Van der Horn: “Nieuwe bouwwerken moeten voldoen aan NEN 3011, waarin noodverlichting genoemd wordt. Voor bestaande bouwwerken gold NEN 6088 (nu ingetrokken). In deze norm stond, in tegenstelling tot NEN 3011, niets over zichtbaarheidseisen. Hiervoor was NEN-EN 1838 nodig. Het Bbl is een mooie gelegenheid om NEN 6088 en NEN 3011 bijeen te brengen.”

Bron: Brandveilig.com

Welke normen hebben betrekking op noodverlichting?

  • NEN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting. Lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. Het is een samenhang tussen het meest recente Bouwbesluit en de Arbowet.
  • NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Naast technische uitvoeringseisen benoemt deze norm specifieke eisen voor medisch gebruikte ruimten
  • NEN 3011: Veiligheidskleuren en veiligheidstekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte. Bevat de voor Nederland belangrijke delen van NEN-EN-ISO 7010.
  • NEN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens. Beschrijving van veiligheidssymbolen en -kleuren, waaronder het wereldwijd bekende ‘groene mannetje’ (aangewezen vanuit NEN 3011).
  • NEN-EN 50172: Noodverlichtingsystemen voor vluchtwegen. Voorschriften over noodverlichting, het ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie, de keuze voor een systeem, het onderhouden ervan en het vastleggen van informatie.
  • NEN-EN 50171: Noodverlichtingssystemen met centrale voeding. Algemene eisen en definities voor centraal gevoede noodverlichtingssystemen. De opbouw en aanleg van systemen zijn uitgebreid beschreven.
  • NEN-EN-IEC 60598-2-22: Bijzondere eisen – Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting. Geaccrediteerde keuringsinstanties zoals DEKRA (voorheen KEMA) nemen deze norm als uitgangspunt.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl