Bijeenkomst 10 april: deelnemers gezocht voor het opstellen van norm voor bamboevloeren

14-03-2013 CE-markering van houten vloeren en parket is verplicht. Basis voor die CE-markering is NEN-EN 14342 ’Houten vloeren – Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken’. Deze norm wordt op dit moment herzien en de nieuwe versie zal expliciet niet gelden voor vloeren van bamboe. Dit heeft tot gevolg dat bamboevloeren niet meer van CE-markering kunnen worden voorzien op basis van deze norm.

Het is voor alle marktpartijen van belang dat CE-markering van bamboevloeren ook in de toekomst mogelijk blijft. Voor de producenten draagt CE-markering bij aan de ongehinderde handel binnen Europa. En voor de gebruiker geven de prestatieverklaring en bijbehorende informatie inzicht in de kwaliteit van het product voor de toepassing die hij op het oog heeft.

Oprichting taakgroep Europese Normen ‘bamboevloeren’

Voor het opstellen van de geharmoniseerde norm voor bamboevloeren en de bijhorende beproevingsnormen wordt een Europese taakgroep opgericht. Hiervoor zoekt NEN ook Nederlandse deelnemers. Omdat het werk nogal specialistisch is worden de deelnemers geacht over voldoende relevante vakkennis te beschikken, goed op de hoogte te zijn van de actuele stand der techniek en van vigerende regelgeving. De voertaal in de groep is Engels en NEN gaat het proces begeleiden. De voorwaarde bij het ontwikkelen van een norm is dat de deelnemers de procesbegeleiding door NEN en de eventuele kosten van de overige werkzaamheden financieren. Het uitgangspunt hierbij is, dat degene die baat hebben bij het afsprakendocument, bereid zijn daarvoor een financiële bijdrage te leveren.

Inhoud nieuwe norm

In de nog op te stellen normen worden en onder andere eigenschappen zoals maatvoering, brandgedrag en formaldehyde-emissie opgenomen. Deze staan ook in de Annex ZA van bovengenoemde NEN-EN 14342 en in de gerelateerde normen. Er moet worden bepaald of deze aspecten ook de voor CE-markering van bamboevloeren relevante eigenschappen zijn. En of de bepalingsmethoden kunnen worden overgenomen of dat deze moeten worden aangepast en/of moeten worden aangevuld met bepalingsmethoden voor andere eigenschappen.

Startbijeenkomst 10 april 2013

NEN organiseert op woensdag 10 april 2013 een startbijeenkomst in Delft. Deelname aan de taakgroep staat open voor elke organisatie die belang heeft bij dit onderwerp. Voor meer informatie of bevestiging van deelname: neem uiterlijk 27 maart 2013 contact op met: NEN Bouwmaterialen, ir. Annemieke Venemans, telefoon (015) 2 690 280, e-mail bouw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl