Bijeenkomst oprichting normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’

17-12-2018 Risicobeheersing en meerjarenonderhoudsplanning zijn essentieel voor effectief beheer van de assets in een organisatie. Hoe de link te leggen tussen de technische staat van een asset met lange termijn beleidsvoering en risicomanagement voor de gehele assetportefeuille? De sectoren vastgoed en infra slaan de handen ineen om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van de NEN-norm ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving. Wilt u als belanghebbende hierover meepraten, meld u dan aan voor de oprichtingsbijeenkomst op 11 februari 2019.

Met de doorontwikkeling van NTA 8026 ‘Vastgoedsturing en conditiemeting’ tot de NEN-norm ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’ worden handvatten geboden voor het opstellen van een beleidsmatig kader voor zowel infra als vastgoed.


De huidige NTA 8026 voorziet momenteel in twee behoeften:

  • op tactisch niveau helpt het de verbinding te maken tussen het strategische en operationele niveau;
  • het zorgt voor financiële optimalisatie, waarbij de (beschikbare) budgetten, binnen de kaders van het risicoacceptatieprofiel, doelmatig ingezet kunnen worden.

De invulling van deze behoeften wordt momenteel niet of verschillend ingevuld in de infra- en vastgoedsector. Met de doorontwikkeling van NTA 8026 tot een NEN-norm wordt strategische sturing mogelijk gemaakt voor de gebouwde omgeving als geheel.

Hierdoor wordt eveneens de aansluiting met NEN 2767-1:2017 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’ verbeterd, die sinds de herziening van 2017 geldt voor zowel vastgoed als infra. Tenslotte wordt met de doorontwikkeling van NTA 8026 de koppeling tussen conditiemeting (NEN 2767) en asset management (NEN-ISO 55000) verder versterkt. Organisaties kunnen daardoor uniform, objectief en aantoonbaar ‘in control’ zijn bij het beheer van hun assetportefeuille.

Aanmelden en meer informatie

Heeft u interesse in de bijeenkomst? NEN nodigt asset owners en beheerders van infra en vastgoed, consultancy en adviespartijen, aannemers en installateurs, softwareontwikkelaars, inkopers, bouwers en andere geïnteresseerden uit om op maandag 11 februari 2019 deel te nemen aan de bijeenkomst voor de oprichting van een normcommissie.

Aanmelden kan via NEN Evenementen. Hier vindt u eveneens meer informatie over het belang van deze ontwikkeling.

Voor informatie over de NTA of over het normalisatieproces: Katrien Volleman, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 126 of e-mail bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl