Bijna 40% nieuwbouwwoningen veel zuiniger dan de eis

11-03-2019 Bouwbedrijven bouwen steeds energiezuinigere woningen. Bijna 40% van de nieuwbouwwoningen is 25% zuiniger dan de wettelijke eis. In 2016 was het aandeel tweemaal zo klein.

Nieuwbouwwoningen moeten wettelijk een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) hebben van maximaal 0,4. Uit de verleende bouwvergunningen in 2018 blijkt dat een groot deel veel beter presteert. RVO baseert de cijfers op Bouwtrend, een online database met bouwvergunningen. Daaruit blijkt ook de opmars van zeer energiezuinige woningen, zoals nul-op-de-meterwoningen (NOM). Nog nooit was het aandeel woningen met een EPC-waarde van kleiner en gelijk aan 0,0 zo groot geweest: bijna 14%.

Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving
Naast de actuele trend op basis van bouwvergunningen voert RVO de jaarlijkse Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving uit. Daarin zijn cijfers en feiten te vinden over belangrijke onderwerpen rond de gebouwde omgeving. De monitoring gebeurt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Bijna energieneutrale gebouwen (BENG)
Alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, wordt vanaf 1 januari 2020 berekend met een nieuwe rekenmethode: NTA 8800 ‘Energieprestatie van Gebouwen’. De EPC verdwijnt. Hieruit volgen ook nieuwe eisen waaraan vergunningsaanvragen nieuwbouw moeten voldoen. Daarnaast moeten vergunningsaanvragen vanaf 1 juli 2018 aardgasvrij zijn en hiermee voldoen aan de Wet Voortgang Energietransitie (VET).

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nieuwe NTA 8800

Per 1 januari 2020 wordt NTA 8800 aangewezen in het Bouwbesluit. De nieuwe standaard voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Bereid u alvast voor en krijg in één middag inzicht in de belangrijkste veranderingen! Laat u bijpraten tijdens de: Informatiebijeenkomst NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie'.

Norm

NTA 8800:2019 nl

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

NTA 8800 geeft termen, definities en de methode voor de bepaling van de getalswaarde van de energieprestatie en daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw. Over het algemeen is dit een getalswaarde in kWh/m2y, met uitzond...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl