Bouwbesluit 2012 nu al herzien!

11-01-2013 Het Bouwbesluit 2012 wordt alweer herzien. Nog voor de jaarwisseling is een wijzigingsvoorstel voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Bouwbesluit 2012

Wellicht ontstaat zo ook meer helderheid voor de elektrotechnische installatiewereld. Bijvoorbeeld over de normen die gelden bij het aanpassen van bestaande installaties.

Het nieuwe Bouwbesluit dat in april vorig jaar van kracht werd bracht voor elektrotechnische installateurs veel onduidelijkheid met zich mee.


Door de toen verantwoordelijke minister werd aan het Bouwbesluit 2012 namelijk voor de eerste maal het zogeheten Veegbesluit toegevoegd. Daarin stond onder punt D een aanpassing van artikel 1.12 van het Bouwbesluit.

Waar het nieuwe Bouwbesluit helder was over de normen die niet alleen bij nieuwe maar ook bij verandering van bestaande installaties gelden, bleef het Veegbesluit vaag over de eisen die moeten worden gesteld aan 'het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een (bestaande) installatie'.

Juridisch belang
Helderheid op dit gebied is van groot belang, omdat deze normen worden beschouwd als de juridisch sterkste methode om aan te tonen dat aan de eisen in de wetgeving zelf is voldaan.

Dat geldt ook wanneer ze niet bij wetgeving worden aangewezen, maar door opdrachtgevers en installateurs worden vastgelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten als contracten, bijbehorende bestekken, onderhouds-, beheer- en inspectieplanningen of verzekeringspolissen.

NEN 1010 en zorgplicht
Van NEN 1010 is de jongste editie uit 2007 aangewezen plus alle aanpassingen t/m 2011, inclusief de nieuwe bepalingen voor medisch gebruikte ruimten. Hierbij wordt echter een aantal bepalingen uitgesloten, omdat 'de NEN 1010 meer regelt dan nodig is voor de bouwwetgeving', aldus de ministeriële regeling. Naar deze bepalingen wordt dus niet 'publiekrechtelijk verwezen'.

Maar, zo voegde de NEN 1010-interpretatiecommissie hier het afgelopen jaar al aan toe, die bepalingen zijn wel degelijk nodig in verband met de zorgplicht van de eigenaar voor een zo veilig mogelijke elektrische installatie vanuit meer algemene wetgeving. En via de NEN 3140 meer specifiek vanuit het Arbobesluit.

Toepassing van de volledige NEN 1010 blijft de sterkste methode om aan te tonen ook aan die zorgplicht te hebben voldaan.

Bestaande installaties
Eén van de grote wijzigingen die met het Bouwbesluit 2012 werd doorgevoerd, is het feit dat bij verbouw geen ontheffing van nieuwbouweisen meer nodig is van het bevoegd gezag. De verbouwvoorschriften zijn geconcretiseerd, waarbij het begrip 'rechtens verkregen niveau' wordt gehanteerd. Dat wil zeggen dat bij wijziging van een bestaande installatie de eisen gelden die van kracht waren toen de nieuwbouwvergunning werd verleend.

Een uitzondering wordt gemaakt in hoofdstuk 6 over de installaties. Voor dat hoofdstuk is generiek aangegeven dat bij volledig vervangen of nieuw aanbrengen van een installatie moet worden uitgegaan van het nieuwbouwniveau. En bij het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een installatie moet worden uitgegaan van het 'rechtens verkregen niveau'.

Besluit en 1-daagse cursus
Of de Eerste en Tweede Kamer deze formulering helder genoeg vinden besluiten zij naar verwachting nog deze maand. Hoe het verder zit met het Bouwbesluit en alle installatietechnische normen leert u tijdens de 1-daagse NEN-training 'Gevolgen Bouwbesluit 2012 voor installateurs'.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl