Bouwers gaan kwaliteit waarborgen

12-12-2013 Bij het bouwen van woningen worden steeds meer fouten gemaakt. ‘Dan gaat het niet om kleine gebreken, maar om ernstige missers bij bijvoorbeeld het aanleggen van isolatie- en ventilatiesystemen’, zegt de Vereniging Eigen Huis. Minister Blok van Wonen wil de kwaliteit dan ook laten verbeteren door aannemers vanaf 2015 zelf verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van hun project. Er komt tot 2018 een duaal stelsel, waarbij de aanvrager kiest tussen private of publieke borging.

‘Bouwbedrijven moeten vanaf 2015 aantoonbaar goede kwaliteit leveren en worden daarvoor zelf verantwoordelijk. Daarmee wordt de positie van de consument sterker. Het toetsen van de bouwkwaliteit kan voortaan sneller en goedkoper, en komt er eerder zekerheid over het moment waarop de bouw kan beginnen.’ Dat schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in een brief op 27 november aan de Tweede Kamer. De overheid zal wel eisen stellen waaraan de bouw moet voldoen en blijft toezien op een goede werking van het stelsel.

Nu houden de gemeenten nog wettelijk toezicht, maar dat blijft vaak beperkt tot de veiligheid. En door opeenvolgende bezuinigingen zijn veel afdelingen bouw- en woningtoezicht ingekrompen, waardoor er ook minder deskundigheid is. Vanaf 2015 zal een overgangsperiode van drie jaar gelden. In die periode heeft de initiatiefnemer nog de keuze tussen de huidige omgevingsvergunning voor het bouwen en de private kwaliteitsborging. Daarna hebben de gemeenten geen rol meer bij de toetsing van het bouwplan aan het Bouwbesluit en houden zij ook geen toezicht op de bouwtechnische kwaliteit van de bouw. Volgens minister Blok kan de invoering van een stelsel voor private kwaliteitsborging zoals hij voorstaat, een structurele verlaging van de regeldruk opleveren voor bedrijven, professionals en consument, met als resultaat een besparing van ongeveer 300 miljoen euro. Het bouwproces kan volgens Blok sneller verlopen omdat bouwende partijen niet hoeven te wachten op goedkeuring op de bouwtechnische kwaliteit van het plan bij eerste aanvraag of bij tussentijdse wijzigingen.

Minister Blok wil de controle op de kwaliteit van bouwwerken weer bij de private partijen in de bouwsector leggen, omdat die ook de kennis, ervaring en de mogelijkheden hebben om goede bouwkwaliteit te waarborgen. De gemeente toetste vooral vooraf en op basis van de ingediende bouwplannen op papier. ‘Ik beoog de situatie te herstellen waarbij de bouwsector zelf expliciet verantwoordelijk is voor de bouwkwaliteit’, schrijft Blok. De invoering van private kwaliteitsborging moet er volgens minister Blok toe leiden dat tijdens het hele traject van de bouw - van initiatief tot oplevering - wordt toegezien op de kwaliteit. Zodat daarmee aan het eind van het bouwproces wordt aangetoond dat het bouwwerk aan de eisen voldoet. Het bevoegd gezag - de gemeente - handhaaft alleen nog de minimumeisen voor de bestaande bouw en gebruikseisen, met name de (brand)veiligheid.

Normen bouwsector

Benieuwd welke normen een rol spelen in de bouwsector? Bekijk het webthema Bouwregelgeving.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl