Brandveiligheid ziekenhuizen schiet te kort

29-02-2012 De brandveiligheid van zorginstellingen is ten opzichte van eerder onderzoek (in 2004) niet of nauwelijks is verbeterd. Zo schiet de bouwkundige brandveiligheid van zorggebouwen te kort. Bij 30% van de instellingen bleek direct ingrijpen noodzakelijk. Dat blijkt uit het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van de samenwerkende rijksinspecties.

Het ministerie BZK zal in overleg met de VNG de inzet van het toezicht door gemeenten op brandveiligheid in ziekenhuizen in kaart brengen. Indien dit toezicht onvoldoende is, wordt overwogen gebruik te maken van de bestaande interventiemogelijkheden, zoals de Wabo. Dit blijkt uit een brief van 7 februari 2012 van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van de samenwerkende rijksinspecties (onder verantwoordelijkheid van de VROM-Inspectie). Het rapport schetst een landelijk beeld van de brandveiligheid in zorginstellingen. Hier is nog veel te verbeteren.De brief is mede ondertekend door minister Spies (BZK) en de staatssecretarissen Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) en De Krom (SZW).

Onderzoek

Doel van het onderzoek van de rijksinspecties was om een landelijk beeld te schetsen van de stand van zaken rondom de brandveiligheid in zorginstellingen en te bezien welk effect de acties naar aanleiding van eerdere onderzoeken hebben gehad. De onderzoeksuitkomsten geven aan dat de brandveiligheid van zorginstellingen ten opzichte van eerder onderzoek (in 2004) niet of nauwelijks is verbeterd. Zo schiet de bouwkundige brandveiligheid van zorggebouwen te kort. Bij 30% van de instellingen bleek direct ingrijpen noodzakelijk. Gelet op het aantal en de aard van de tekortkomingen concluderen de rijksinspecties dat de zorginstellingen tekort schieten als het gaat om de bouwkundige brandveiligheid en de gemeenten wat betreft het toezicht daarop. De rijksinspecties doen de aanbeveling aan de eerst verantwoordelijken van de instellingen voor de brandveiligheid om hun gebouwen te (laten) controleren en aan gemeenten om hier strikter op toe te zien.

De meerderheid van de instelling maakt volgens het onderzoek werk van bedrijfshulpverlening. Bij 30% van de instellingen schiet de bedrijfshulpverlening op een aantal punten echter tekort. Het brandveiligheidbewustzijn en het brandveiligheidsbeleid zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Bestuurders en directieleden geven daardoor te weinig sturing op het gebied van brandveiligheid. Geadviseerd wordt de kennis en het bewustzijn over brandveiligheid bij bestuurders en medewerkers van de organisatie te vergroten. Ook de bedrijfshulpverlening verdient meer aandacht, waarbij wordt aanbevolen om de organisatie van de brandveiligheid bij één (ter zake kundig) persoon neer te leggen.

Nieuwe normen rook- en brandwerendheid bouwproducten

Het gebruik van de juiste normen kan de brandveiligheid in zorginstellingen verbeteren. NEN heeft bijvoorbeeld onlangs de normen NEN 6069 en NEN 6075 over de brand- en rookwerendheid van bouwproducten gepubliceerd. Met deze normen kan worden beoordeeld hoe een bouwproduct brand en rook kan tegenhouden. Vooral handig omdat de eisen op dit gebied in het nieuwe Bouwbesluit zijn aangepast. Op donderdag 8 maart organiseert NEN een informatiemiddag over het toepassen van deze normen in de Jaarbeurs in Utrecht.

• Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang
Met NEN 6075 kan de rookdoorlatendheid van bouwdelen worden beproefd. Tot nog toe moest de weerstand tegen rookdoorgang worden afgeleid van de brandwerendheid. NEN 6075 maakt vanaf nu onderscheid tussen koude rook (rook met kamertemperatuur) en warme rook (200 ºC). Dit is een hele verbetering ten opzichte van de rookdoorgang op basis van vlamdichtheid.

• Bepaling van de brandwerendheid
De criteria voor de brandwerendheid waren voorheen afhankelijk van het soort bouwdeel. Zo werden ramen en deuren op straling beoordeeld en wanden op temperatuur. Door meer toepassing van glas, was het niet duidelijk of deze als wand of als raam moeten worden beoordeeld. NEN 6069 lost dit probleem op: wanden rondom een beschermd subbrandcompartiment worden op straling beoordeeld, wanden rondom een brandcompartiment worden op temperatuur beoordeeld.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl