CEN Workshop ‘Nanoindentation Test Data – Nateda’

23-10-2018 Bij CEN gaat binnenkort de nieuwe CEN Workshop ‘Nanoindentation Test Data – Nateda’ van start. Het doel is de ontwikkeling van een computerformat voor gegevensoverdracht van testgegevens bij nano-indrukproeven op technische materialen. Het resultaat van de workshop is een CEN Workshop Agreement, het document waarin dat format wordt beschreven.

Van de levering van materialen tot het ontwerp en de productie van geavanceerde producten: de toeleveringsketen voor technische materialen is afhankelijk geworden van elektronische systemen. Tot op heden heeft de sector van de technische materialen echter nauwelijks technologieën toegepast voor het verzamelen, uitwisselen en rapporteren van mechanische testgegevens.
De ontwikkeling van een bepaald format voor testgegevens van nano-indeukproeven heeft de potentie om verbeterde gegevensoverdracht mogelijk te maken en derhalve deze tekortkoming aan te pakken.

De workshop is bedoeld om een door de computer leesbaar gegevensformat te leveren dat voldoet aan de ISO 14577-1:2015, de internationale norm voor de geïnstrumenteerde indeukproef voor hardheid en materiaalparameters. De workshop bouwt voort op eerdere en lopende workshops die gegevensformats hebben opgeleverd met betrekking tot materialen zoals onder andere trekproefgegevens, vermoeiingstestgegevens, kruip, kruip- en barstgroei.

De NATEDA CEN Workshop is een onderdeel van het H2020 M4F-project over multischaalmodellering voor fusie- en splijtstoffen.

Deelname kick-off meeting

Geïnteresseerde partijen worden van harte uitgenodigd mee te denken en te praten tijdens de kick-off meeting, die op dinsdag 13 November 2018 plaats vindt in het CEN-CENELEC Management Centre te Brussel.

Meer informatie

Informatie over het projectplan, de agenda, deelname en registratie kunt u vinden op de website van CEN en bij de secretaris van de Workshop Netty Zegers, e-mail Netty.Zegers@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘342 090 00 01 ‘Destructieve beproevingen’ houdt zich bezig met het opstellen van internationale (ISO/EN) normen voor beproevingsmethoden van metalen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl