CEN stelt uniforme bepalingsmethoden vast voor gevaarlijke stoffen uit bouwproducten

11-10-2013 Uit bouwproducten kunnen stoffen vrijkomen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu, zoals asbest, formaldehyde, cadmium, radioactieve stoffen en zware metalen. Binnen CEN (het Europese normalisatie-instituut) wordt gewerkt aan het vaststellen van uniforme bepalingsmethoden voor vrijgekomen gevaarlijke stoffen uit bouwproducten. De bepalingsmethoden zijn ‘horizontaal’, dus toepasbaar op een breed scala aan bouwproducten.

Recentelijk is de praktijkrichtlijn CEN/TR 16496 ‘Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Use of harmonised horizontal assessment methods’ gepubliceerd. Deze praktijkrichtlijn is een leidraad voor de uitbreiding van de Europese productnormen voor de bepaling van gevaarlijke stoffen uit bouwproducten en beschrijft hoe de bepalingsmethoden gebruikt kunnen worden. CEN/TR 16496 bevat een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden (FAQs) en een aantal voorbeelden uit de praktijk.

De praktijkrichtlijn is van toepassing op alle bouwproducten en -materialen die vallen onder de Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation; CPR).

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze richtlijn of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 224 of e-mail hieke.reijnhoudt@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl