CE-markering van bouwproducten

18-06-2013 Bouwwerken moeten sterk, stabiel, veilig en duurzaam zijn. Bouwproducten als bakstenen en heipalen moeten daarom voldoen aan nationale en private eisen en worden getest en beoordeeld volgens Europese regels. Op grond van het Bouwbesluit 2012 is de zogeheten CE-markering voor veel bouwproducten verplicht. Vanaf 1 juli 2013, wanneer de Europese Verordening bouwproducten ingaat, geldt de verplichting tot het aanbrengen van de CE-markering op bouwproducten op grond van de verordening.

De CE-markering is een Europees productlabel of merkteken. De CE-markering laat zien dat het product is getest volgens Europese, geharmoniseerde testmethoden. Wanneer een product is voorzien van dit merkteken en vanaf 1 juli vergezeld van de prestatieverklaring mag het product vrij in de handel worden gebracht in Europa. De prestaties van bouwproducten op de essentiƫle kenmerken (eigenschappen), zoals die zijn aangegeven bij de CE-markering, hangen nauw samen met hun beoogde gebruik in een bouwwerk. In de prestatieverklaring staan zowel de prestaties van het bouwproduct als ook de mogelijke toepassingen van het product waarop de prestaties zijn beoordeeld. De CE-markering met prestatieverklaring is voor het bevoegd gezag (Bouw- en Woningtoezicht of provincie) voldoende bewijs dat met het gebruik van het product het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen van Bouwbesluit 2012.

In voorbereiding is ook een wijziging per 1 juli 2013 op het Bouwbesluit 2012. In deze wijziging wordt dan onder andere de verwijzing naar de verordening geregeld. Daarin wordt dan bijvoorbeeld aangegeven dat de prestatieverklaring in het Nederlands moet worden geschreven.

Meer over CE markering en

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Taco van den Broek, Consultant NEN Bouwmaterialen.

(015) 2690 164

taco.vandenbroek@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl