Commentaar gevraagd op herziene norm voor meterruimten

01-09-2015 NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’ is herzien. Deze norm geeft aan hoe de aansluitingen van water, energie en telecommunicatie in een woning op een veilige en economisch verantwoorde manier moeten worden geplaatst. Zo worden er eisen gesteld aan de situering, de minimale binnenafmetingen en de indeling van de meterruimte. Voor netbeheerders, installateurs en ontwerpers is NEN 2768 een belangrijke norm, waarnaar verwezen wordt vanuit de aansluitvoorwaarden van de nutsbedrijven.

In het nieuwe normontwerp zijn onder andere de volgende aspecten aangepast:

  • De indeling van de norm is geheel herzien om de leesbaarheid te verbeteren;
  • De minimale breedte van de meterruimte is aangepast van 750 mm naar 770 mm vanwege de toegenomen ruimtebehoefte voor de elektrische installaties;
  • De minimale diepte van de meterruimte is nu voor de laagbouw gelijk getrokken met die van hoogbouw, nl van 310 mm naar 350 mm
  • De loopafstand van de meterruimte tot de toegang van de woning is beperkt tot 3 m;
  • De mantelbuizen voor invoer van de aansluitleidingen worden voortaan in kleur uitgevoerd;
  • De situatie bij hoogbouw met een centrale stijgschacht is uitgewerkt.

Commentaar indienen en meer informatie

Belanghebbenden kunnen tot 1 december 2015 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 2768. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de normontwerpen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2690 162 of e-mail: Arie.dejong@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie.

arie.dejong@nen.nl

(015) 2690 162

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl