Correctie voor laminaire stroming in vloerverwarming

03-12-2012 NEN heeft in december 2012 een nieuwe versie van de norm voor de bepaling van het warmtevermogen van vloerverwarming gepubliceerd: NEN-EN 1264-2+A1. Belangrijkste wijziging is een correctie voor laminaire stroming in de buizen. Een aantal landen had om deze aanvulling gevraagd.

NEN heeft in december 2012 een nieuwe versie van de norm voor de bepaling van het warmtevermogen van vloerverwarming gepubliceerd: NEN-EN 1264-2+A1. Belangrijkste wijziging is een correctie voor laminaire stroming in de buizen. Een aantal landen had om deze aanvulling gevraagd.

In een buis van de vloerverwarming kan het water op twee manieren stromen: turbulent of laminair. Bij turbulente stroming is de invloed op de warmte uitwisselingscoëfficiënt verwaarloosbaar. Maar als er laminaire stroming in de vloerverwarmingsbuizen is, heeft dit wél invloed. Deze invloed moet worden meegenomen bij de berekening van de B-factoren. Dit zijn de factoren die bij het systeem horen en iets over de warmte-afgifte van het systeem zeggen.

Om te bepalen of er een laminaire of turbulente stroming in de buizen is, wordt de formule van Reynolds gebruikt. Het Reynoldsgetal (Re) wordt berekend door de stromingssnelheid te vermenigvuldigen met de binnendiameter en dit te delen door de kinematische viscositeit van het water. Als Re < 2320, mag worden aangenomen dat er een laminaire stroming is.

Naast deze aanvulling zijn in de nieuwe versie de verwijzingen naar andere normen geactualiseerd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Annet van der Horn, consultant, telefoon (015) 2 690 286 of e-mail annet.vanderhorn@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl