Correctieblad Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd

11-06-2019 Onlangs is het correctieblad van NEN 2767-1+C1:2019 gepubliceerd. NEN 2767-1+C1:2019 beschrijft de methode om de technische toestand van vastgoed en infrastructurele objecten een objectieve en uniforme wijze te bepalen en vast te leggen. Als gevolg van enkele onjuistheden en onduidelijkheden, is er besloten een correctieblad uit te geven.

De correcties hebben betrekking op een voorbeeld van een uit verschillende componenten samengesteld bouwdeel in bijlage B. Dit houdt in dat in de tabel op pagina 25 fouten zijn gecorrigeerd. Kopers van de recent gepubliceerde Engelse vertaling van NEN 2767-1:2017 hebben de nieuwe NEN 2767-1+C1:2019 (EN) reeds ontvangen.

Vraag naar uniformiteit

Veel grote Nederlandse ‘assetowners’ (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat (RWS), Rijksvastgoedbedrijf (RVB), provincies en grote gemeenten) waren al overtuigd van het voordeel van conditiemeting. Door het toepassen van conditiemeting, wordt de technische toestand van de gebouwde omgeving op een uniforme wijze vastgelegd. Dit bevordert de communicatie en sturing over de gewenste conditie.

Toetsingscriteria NEN 2767-1

NEN 2767-1 is een onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de technische toestand van de gebouwde omgeving kan worden vastgesteld. Door de koppeling van inspectieresultaten aan het beheerbeleid van een organisatie kan sturing worden gegeven aan de meerjaren onderhoudsplanningen op basis waarvan onderhoudsbudgetten worden opgesteld. NEN-2767-1 geeft ook enkele voorstellen hoe, op een afgewogen wijze, toekomstige risico’s voor technische gebreken kunnen worden ingekaderd.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rob Kotte, Secretaris normcommissie 'Conditiemeting', telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Conditiemeting’ houdt zich bezig met conditiemeting van gebouwen, infrastructurele werken en openbare ruimte in de breedste zin van het woord. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl