Correctiebladen gepubliceerd bij normen voor energieprestatie gebouwen

05-02-2014 Als het gaat om de energieprestatie van gebouwen zijn diverse normen van belang. Bij drie normen op dit gebied zijn nu correctiebladen gepubliceerd. Het gaat om de normen NEN 1068 'Thermische isolatie', NEN 7120 'Energieprestatie' en NEN 8088 'Ventilatie en luchtdoorlatenheid van gebouwen'. Onduidelijkheden voor marktpartijen en onvolledigheden of onjuistheden in de normen maakten publicatie van de correctiebladen gewenst.

Thermische isolatie gebouwen

Een van de doelstellingen bij de ontwikkeling van NEN 1068 was om vele vereenvoudigde methoden uit NPR 2068:2002 over te nemen. Na publicatie van NEN 1068 in 2012 is duidelijk geworden dat een aantal onderwerpen uit de vereenvoudigde rekenmethode voor de thermische isolatie van gebouwen (NPR 2068:2002) niet duidelijk genoeg waren gepositioneerd. Met dit correctieblad C1 wordt deze omissie gecorrigeerd. De praktijkrichtlijn NPR 2068 zal hierop aangepast worden.

Energieprestatie gebouwen

NEN 7120 norm geeft de bepalingsmethode voor de berekening van de energieprestatie van gebouwen. Op dit moment geldt deze methode alleen voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen. Vanwege de omvang van eerdere correctieplaten is in 2012 een geconsolideerde versie gepubliceerd, NEN 7120+C2:2012, waarbij de correctiebladen integraal in de norm zijn opgenomen. In de praktijk is sinds de eerste publicatie van NEN 7120 de nodige ervaring opgedaan met deze bepalingsmethode en de bepalingsmethoden uit nationale normen waarnaar NEN 7120 direct verwijst, te weten NEN 1068 en NEN 8088-1.

Al deze ervaringen hebben de aanleiding gevormd voor de ontwikkeling van een correctieblad C4. Met dit correctieblad wordt een betere aansluiting gemaakt op de hedendaagse praktijk. Tegelijkertijd wordt met dit correctieblad aangesloten op de meest actuele versie van normen en correctieblad, zowel nationaal, Europees als mondiaal.

Ventilatie en luchtdoorlatendheid gebouwen

NEN 8088-1 geeft de bepalingsmethode voor ventilatie- en infiltratiestromen zoals die in NEN 7120 gevraagd worden. Daarmee is NEN 8088-1 onlosmakelijk gekoppeld aan NEN 7120. Ook van deze norm is, om gelijke redenen als bij NEN 7120, in 2012 een geconsolideerde versie verschenen, NEN 8088-1+C1:2012. In de praktijk is gebleken dat een aantal onderwerpen in deze norm leidde tot verwarring. Daarom wordt nu met dit nieuwe correctieblad C2 een betere aansluiting gemaakt met de hedendaagse praktijk.

Meer informatie

Voor vragen over deze norm(en) of normalisatieproces: Ron van der Aa, consultant Integraal Bouwen, telefoon (015) 2 690 283 of e-mail nen7120@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl