Data over dichtheid Nederland beschikbaar

13-12-2017 Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft voor de bebouwingsdichtheid in Nederland een geautomatiseerde methode ontwikkeld. De bebouwingsdichtheid in Nederland kan nu eenvoudig in beeld worden gebracht. Het Planbureau van de Leefomgeving maakt gebruik van een landelijke standaard: NEN 9300.

De bebouwingsdichtheid in Nederland wordt nog vaak uitgedrukt in aantal woningen per hectare of aantal inwoners per m2. Hiermee wordt geen recht gedaan aan de fysiek-ruimtelijke dichtheid en alleen naar wonen gekeken. Om deze reden is NEN 9300 ‘Oppervlakten en dichtheden in de stedenbouw - Termen, definities en bepalingsmethoden’ opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de Floor Space Index (FSI), de Ground Space Index (GSI) en hun afgeleiden, de Layers (L) en Open Space Ratio (OSR) moeten worden bepaald. Het doel is om hiermee uiteindelijk de verschillende bebouwingsdichtheden en oppervlaktes in Nederland efficiënt te kunnen vergelijken.

Automatisering van berekenmethodes

Op initiatief van het Planbureau voor de Leefomgeving is er nu een methode ontwikkeld om op basis van open data de FSI geautomatiseerd te berekenen. Hierbij zijn de berkenmethodes uit NEN 9300 gebruik. Nu de FSI is geautomatiseerd, kan de bebouwingsdichtheid in Nederland op verschillende bebouwingsschalen duidelijk in beeld worden gebracht. Met deze data kan onderzoek gedaan worden naar onder meer leefbaarheid, duurzaamheid en vastgoedwaarde. Daarnaast kan de data helpen bij toekomstige stedelijke ontwikkelingen. Door het beschikbaar maken van deze informatie komt ook het doel van NEN 9300 een stap dichterbij.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annet van der Horn, Consultant , telefoon 015 2 690 243 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Oppervlakte- en dichtheidsbepaling in de stedenbouw’ houdt zich bezig met het opstellen van eenduidige oppervlakte- en dichtheidsanalyses door uniforme bepaling van gegevens, het verkrijgen van vergelijkbare informatie over dichtheid en over de verhouding tussen verschillende schaalniveaus (in oppervlakte en dichtheid), het geven van alternatieven in het ontwerpstadium, waarin bovengenoemde analyses en bijbehorende verhoudingen zijn betrokken, de uitwisseling van uniform opgebouwde informatie op dit gebied, en het fungeren als hulpmiddel bij de beoordeling en terugkoppeling in het ontwerpproces. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Annet van der Horn, consultant Bouw & Installatie

015 2 690 243

bi@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl