Deelnemers werkgroep gedeeltelijke herziening NEN 2535 gevraagd

08-10-2014 NEN organiseert op dinsdagochtend 16 december a.s. een informatiebijeenkomst over de gedeeltelijke herziening van NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’. Deze bijeenkomst moet leiden tot de oprichting van de werkgroep die het herzieningstraject gaat realiseren.

Aan de hand van korte presentaties en een discussie, zal ingegaan worden op werkwijze, nut en noodzaak van de herziening. Wat zijn de gebruiksmogelijkheden, de ervaringen, de noodzakelijke verbeteringen en uitbreidingen en voor wie is deze norm van belang?

Inleiding

NEN 2535 is in 2009 uitgegeven. In 2010 volgde een correctieblad. De norm geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. Er worden ook eisen gesteld aan het op te stellen programma van eisen (PvE).

Na publicatie van een norm gaan de ontwikkelingen verder. Nieuwe materialen, nieuwe (draadloze, digitale-) technieken, nieuwe eisen maken een norm onderhevig aan ‘slijtage’. Op enig moment kunnen vragen uit de markt niet meer opgelost worden met de bestaande norm en is het moment daar om aan de herziening ervan te beginnen.

Informatiebijeenkomst, oprichting werkgroep NEN 2535

Om deze reden is binnen de normcommissie 351 086 ‘Brandmeldsystemen’ het besluit genomen een werkgroep samen te stellen met als opdracht NEN 2535 (gedeeltelijk) te gaan herzien.

De herziening van een norm is specialistisch werk. Deelnemers worden geacht technisch-inhoudelijk over voldoende relevante vakkennis te beschikken en goed op de hoogte te zijn van de actuele stand der techniek. Daarnaast is inzicht in of ervaring met het gebruik van de norm in relatie tot andere normen en regelgeving ook een pré. De werkgroep ‘NEN 2535’’ moet hét platform worden voor alle belanghebbenden en betrokkenen om vorm te geven aan ieders ambities aangaande de actualisatie van dit onderwerp.

Deelname werkgroep

Aan het bijwonen van de informatiebijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Deelname aan de werkgroep echter, vindt plaats tegen vergoeding van projectkosten. Tijdens de informatiebijeenkomst zal hierover nadere informatie worden verstrekt. Bij aanmelding voor de informatiebijeenkomst wordt het concept-projectplan vooraf toegezonden.

Deelname aan de werkgroep staat open voor elke organisatie die belang heeft of betrokken is bij dit onderwerp:

  • fabrikanten van brandmeldinstallaties of componenten binnen deze installaties;
  • (branche-)organisaties van leveranciers en/of installateurs;
  • afnemers (opdrachtgevers) van projecten waar brandmeldsystemen worden geïmplementeerd;
  • brandweer;
  • controlerende / certificerende instanties;
  • onderzoek- en kennisinstellingen;
  • adviseurs

Aanmelden

Op dit moment wordt nog gewerkt aan het programma en het projectplan. U kunt zich voor de informatieochtend alvast aanmelden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemende met Marc Mergeay, consultant bij NEN Bouw, e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl