Definitief besluit gedifferentieerde eis gebouwschil komt eraan

23-06-2014 Op verzoek van de partners van het Lente-akkoord heeft minister Blok enkele maanden geleden besloten om de Rc-eisen voor de gebouwschil in 2015 te differentiëren.

Het zogenaamde ‘ontwerp Bouwbesluit 2012’ betreffende onder andere de aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt, is onlangs naar de Tweede en Eerste Kamer verzonden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De energieprestatiecoëfficiënten van praktisch alle gebruiksfuncties waarvoor een EPC geldt, worden aangescherpt. Het gaat grofweg om een halvering van de EPC vergeleken met het niveau van 2007.
  • Met het nieuwe artikel 5.3. in combinatie met de gewijzigde tabel 5.1. zijn de eisen voor thermische isolatie aangescherpt en gedifferentieerd.
  • Voor gevels et cetera, wordt de Rc-waarde verhoogd van 3,5 naar 4,5 m2 .K/W.
  • Voor daken et cetera, wordt de Rc-waarde verhoogd naar 6,0 m2 .K/W.

De Tweede Kamer kan nog met wijzigingsvoorstellen komen. De inwerkingtreding van het besluit is vermoedelijk 1 januari 2015.

Zie ook

Bron: www.omgevingsweb.nl

Thermische isolatie gebouwen volgens NEN 1068

NEN 1068 geeft rekenmethoden voor de bepaling van de warmteverliescoëfficiënt door transmissie (HT) van gebouwen of delen van gebouwen en de warmteweerstand van afzonderlijke scheidingsconstructies (Rc) van een gebouw. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • de verwarmde binnenruimte heeft een uniforme temperatuur;
  • er heerst een thermisch stationaire situatie;
  • warmteverliezen door ventilatie worden geacht buiten het toepassingsgebied te vallen, afgezien van via forfaitaire of ‘opgelegde’ waarden te bepalen ventilatieverliezen in onverwarmde ruimten.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl