Definitieve norm voor waardering gebruiksprestatie utiliteitsgebouwen gepubliceerd

11-03-2014 Na het uitbrengen van het normontwerp NEN 8021 ‘Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen’ op de PROVADA 2013, ook wel bekend als het jaarlijks ontmoetingspunt van de vastgoedbranche, is er veel commentaar ontvangen van verschillende partijen uit de markt. Het resultaat is een nationale norm die de markt een uniform handvat geeft om zowel de wensen van gebruikers objectief in beeld te brengen, als ook de prestaties van een gebouw.

NEN 8021 geeft een methodiek voor de waardering van de gebruiksprestaties van utiliteitsgebouwen. Er is een uniforme methodiek ontwikkeld om het gebruiksprofiel vast te stellen die bestaat uit het invullen van een 8-tal key-indicatoren welke zijn uitgewerkt in prestatie-indicatoren en onderwerpen. Alle onderdelen dienen te worden gescoord door de gebruiker en het totaal levert een gebruikersprofiel op. Het gebruikersprofiel is bedoeld om de gebouwprestaties te kunnen vergelijken met de wensen die de gebruiker stelt en om de prestaties van gebouwen onderling te kunnen vergelijken. Het is een kwalitatieve waardering die de prestaties van utiliteitsgebouwen op hoofdlijnen vastlegt. De score hiervan is een match of een mismatch tussen gebruikersprofiel en gebouwprofiel.

Het ontvangen commentaar is besproken en verwerkt door leden van de normcommissie 351268 ‘Waardering Gebruiksprestaties van Utiliteitsgebouwen’. Vervolgens heeft NEN de definitieve tekst onder de loep gelegd en beoordeeld, en zijn de laatste aanpassingen gedaan en verwerkt.

Webapplicatie in ontwikkeling

Door de Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie is aan NEN de opdracht verstrekt om een webapplicatie te ontwikkelen van en voor NEN 8021. NEN is inmiddels aan de gang met een softwarebouwer die deze webapplicatie maakt. Naar verwachting is het rond de zomer (juli 2014) gereed.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: mw Wiene Fokkinga, consultant Bouw & Installaties, telefoon (015) 2 690 322 of e-mail wiene.fokkinga@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl