Dertig procent zorggebouwen is niet brandveilig

31-05-2013 Dertig procent van de gebouwen van zorgorganisaties schieten tekort op het gebied van brandveiligheid. Dat blijkt uit de laatste rapportage van de gezamenlijke Rijksinspecties, meldt ActiZ, brancheorganisatie van zorgondernemers. Daarom zijn ActiZ en VGN samen met Brandweer Nederland een nieuwe aanpak gestart om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid in zorgorganisaties te verhogen.

Het project ‘Geen nood bij brand!’ richt zich zowel op bouwkundige en installatietechnische maatregelen, als op het creëren van een veilige woon- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers. In de laatste rapportage van de gezamenlijke Rijksinspecties is namelijk geconstateerd dat er bij 30% van de gebouwen van zorgorganisaties technische brandveiligheid tekortkomingen waren. Doel van het project is om dat percentage drastisch terug te brengen.

Daarvoor gaan de zorgorganisaties van ActiZ (organisatie van zorgondernemers) en VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) vanaf nu nauw samenwerken met de lokale brandweer. Projectleider Jan Kuyvenhoven van Brandweer Nederland (alle brandweerkorpsen in Nederland): ‘Tot nu toe kregen zorginstellingen voorgeschreven hoe ze brandveiligheid moesten regelen.

In dit project willen we toe naar een situatie waarin zorgorganisaties en de brandweer samen afspraken maken over de brandveiligheid. We gaan als het ware op veiligheidsexpeditie. Want afspraken werken vaak beter dan regels.’ Paul van Aken, beleidsadviseur bij ActiZ: ‘We betrekken medewerkers en leidinggevenden van zorgorganisaties bij brandveiligheid, zodat ze zich meer bewust worden van hun verantwoordelijkheden op dit terrein. En dat moet leiden tot minder slachtoffers.’

‘Geen nood bij brand’ is in de veiligheidsregio Gelderland-Midden ontwikkeld en uitgevoerd om attitude, risicoperceptie en bewustwording van brandveiligheid te vergroten bij cliënten, medewerkers en bestuurders van zorgorganisaties. ‘Met succes’, stelt Kuyvenhoven. ‘Het initiatief kreeg de landelijke innovatieprijs en wordt nu landelijk opgepakt. Brandweer en zorgorganisaties gaan structureel samenwerken om de veiligheid van cliënten en medewerkers te garanderen.’

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de genoemde normen? Neemt u voor inhoudelijke vragen contact op met NEN Bouw, bouw@nen.nl. Voor bestellingen kunt u terecht bij NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of via klantenservice@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw


NEN Klantenservice: Voor vragen over het bestellen van bouwnormen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Training & Advies: Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

(015) 2 690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl