Drie nieuwe normen voor zetsteen gepubliceerd

18-05-2015 NEN heeft een nieuwe serie normen voor zetsteen gepubliceerd. Het gaat om de koepelnorm NEN 7024-1 voor zetsteen, algemene eisen en de twee uitwerkingsnormen NEN 7024-2 en -3 voor zetsteen van cementbeton zonder, respectievelijk met interlocking.

De bestaande norm NEN 7024:2005 'Zetsteen van beton’ met aanvullingsblad NEN 7024/A1:2013 was te beperkt van opzet.
Om innovatieve oplossingen zoveel mogelijk een kans te geven is nu een geheel vernieuwde normenserie verschenen:

  • NEN 7024-1 ‘Zetsteen – Deel 1 Algemene eisen’;
  • NEN 7024-2 ‘Zetsteen – Deel 2 – Zetsteen van cementbeton, zonder interlocking en zonder wapening’;
  • NEN 7024-3 ‘Zetsteen – Deel 3 – Zetsteen van cementbeton, met interlocking en zonder wapening.

Wijzigingen

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige versie NEN 7024:2005 met A1:2013 zijn:

  • de koepelnorm met algemene eisen die materiaal-onafhankelijk zijn;
  • het onderscheid tussen gebruikscategorie I en gebruikscategorie II zetsteen;
  • het benoemen van proeven voor het type-onderzoek en voor de productiecontrole;
  • de eis van de modelproef voor de stabiliteit bij belasting door golven bij gebruikscategorie I zetsteen;
  • het vervallen van het onderscheid tussen open en gesloten glooiingen;
  • het onderscheid tussen zonder en mét interlocking.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: ir. Harry Steeghs, secretaris van normcommissie 353 156 'Zetsteen', telefoon (015) 2 690 155 of e-mail harry.steeghs@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ir. Harry Steeghs, consultant Materialen & Bouwproducten.

harry.steeghs@nen.nl

(015) 2 690 155

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl