Drie normconcepten voor zetsteen gepubliceerd voor commentaar

18-12-2014 NEN heeft conceptdocumenten voor een nieuwe serie normen voor zetsteen gepubliceerd. Het gaat om de koepelnorm NEN 7024 'Zetsteen – Deel 1 – ‘Algemene eisen' en de twee uitwerkingsnormen NEN 7024-1 en -2 voor zetsteen van cementbeton met, respectievelijk zonder interlocking. Belanghebbenden kunnen tot 15 maart 2015 online commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.

Gelet op de grote bouwopgave voor dijken in de komende jaren is het nodig innovatieve oplossingen zoveel mogelijk een kans te geven. Recente ontwikkelingen hebben laten zien dat de bestaande norm NEN 7024:2005 'Zetsteen van beton’ te beperkt van opzet is. Daarom is er in 2013 al een eerste verbetering uitgevoerd (aanvullingsblad NEN 7024/A1:2013). Normcommissie 353 156 'Zetsteen' komt nu met het ontwerp voor een geheel vernieuwde normenserie.

Wijzigingen

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige versie NEN 7024:2005/A1:2013 zijn:

  • de koepelnorm met algemene eisen die materiaal-onafhankelijk zijn;
  • het onderscheid tussen gebruikscategorie I en gebruikscategorie II zetsteen;
  • het benoemen van proeven voor het type-onderzoek en voor de productiecontrole;
  • de eis van de modelproef voor de stabiliteit bij belasting door golven bij gebruikscategorie I zetsteen;
  • het vervallen van het onderscheid tussen open en gesloten glooiingen;
  • het onderscheid tussen zonder en mét interlocking.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 15 maart 2015 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 7024-1, NEN 7024-2 en NEN 7024-3.
Op deze website is het voor iedereen mogelijk de ontwerpnormen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. H.J.M.G. Steeghs, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 155 of e-mail harry.steeghs@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl