Dwingender beleid nodig voor energiebesparing in bestaande gebouwen

19-01-2015 De afgelopen jaren is veel voortgang geboekt bij het energiezuiniger maken van woningen, kantoren en andere gebouwen. Dankzij gericht overheidsbeleid voldoen nieuwbouwwoningen aan steeds scherpere energienormen. Energiebesparing in bestaande gebouwen blijft echter achter bij de gestelde doelen.

Er zijn meer dwingende maatregelen nodig om bestaande woningen en gebouwen sneller energiezuinig te krijgen. Dat concludeert PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in haar rapport.

De hoofdconclusie staat in een evaluatie van het huidige energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving, Energie besparen gaat niet vanzelf, dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) eind december heeft uitgebracht.

Dankzij succesvol overheidsbeleid voldoet de nieuwbouw aan steeds scherpere energienormen. Het aandeel van nieuwe gebouwen in de totale gebouwenvoorraad is echter relatief klein. Utiliteitsgebouwen (kantoren, winkels, scholen, zorginstellingen en ziekenhuizen) voldoen vaak niet aan de wettelijke eis dat alle energiebesparingsmaatregelen genomen moeten zijn die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Bij koopwoningen vordert de energiebesparing gestaag, maar te traag. Voor huurwoningen geldt dat de inspanningen van de woningcorporaties onvoldoende zijn om de doelen van het convenant wat met de huursector is afgesloten te halen.

Dwingender beleidsmaatregelen nodig

Om de doelen met meer zekerheid te kunnen halen moet het tempo van energiebesparing omhoog. Het PBL beveelt daarom aan te onderzoeken welke dwingender regels kunnen worden ingevoerd. Dit in anticipatie op de evaluatie van de resultaten uit het Energieakkoord in 2016. Uit de evaluatie blijkt dat een groot deel van de ondervraagde woningeigenaren, huurders en gebouwbeheerders van utiliteitgebouwen vindt dat de overheid een stap verder mag gaan dan nu gebeurt. Zij zijn vóór regels om bestaande gebouwen energiezuiniger te maken.

Bron: PBL

Training Aan de slag met energieprestie

Voor de indiening van de omgevingsvergunning van een gebouw is het opstellen van een de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) benodigd. Om de energieprestatie te kunnen bepalen maakt u gebruik van de norm NEN 7120 (aangewezen in het Bouwbesluit). In deze training leert u aan de hand van cases wat deze norm inhoudt en hoe u de EPC van een woonfunctie uitrekent. Bekijk training Aan de slag met energieprestatie.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl