Energielabel nieuwe utiliteitsbouw wordt op 1 juli 2014 ingevoerd

19-03-2014 Op 12 februari 2014 is de gewijzigde Regeling Energieprestatie Gebouwen in de Staatscourant gepubliceerd. Hierin staat beschreven hoe de wet- en regelgeving rond het energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw op 1 juli 2014 in werking treedt.

Het oorspronkelijke voorstel voor energielabels utiliteitsbouw van november 2012 wordt ongewijzigd ingevoerd. Dit houdt in dat voor het energielabel utiliteitsbouw gebruik wordt gemaakt van de verplichte oplevertoets. De partners van het Lente-akkoord zijn groot voorstander van deze oplevertoets en hebben meegewerkt aan de ontwikkeling hiervan.

De regeling beschrijft hoe het energielabel bepaald wordt en hoe het energielabelcertificaat eruit ziet. Met deze systematiek kan zowel bestaande bouw als nieuwe utiliteitsbouw van een energielabel worden voorzien. Dat houdt dus ook in dat zij goed met elkaar kunnen worden vergeleken. Voor bestaande utiliteitsbouw wordt het ISSO-opnameprotocol voor bestaande bouw toegepast, en is een energielabel G tot en met A beschikbaar. Dit wordt de energielabelklasse basismethodiek genoemd. Voor nieuwbouw en vergaande renovatie zijn de energielabelklassen B tot en met A++++ beschikbaar. Hierbij dient het ISSO-opnameprotocol 75.1 vastgesteld op 12 september 2013 worden toegepast. Dit wordt de energielabelklasse gedetailleerde methodiek genoemd

Bestaande utilitaire gebouwen kunnen gebruik maken van de gedetailleerde methodiek als zij op basis van de basismethodiek een energielabelklasse A hebben. Op het energielabel certificaat wordt behalve de energielabelklasse ook het standaard (gebouwgebonden) energiegebruik per vierkante meter vermeld, zowel in megajoules als uitgesplitst in elektriciteit, gas en warmte.

Meer weten? Kijk op www.lente-akkoord.nl

Bouwbesluitnorm energieprestatie

De norm NEN 7120 bevat bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw voor nieuwbouw en in een later stadium voor bestaande bouw. De norm is aangewezen in het Bouwbesluit 2012.

Praktijkgerichte training energieprestatie

In de praktijkgerichte training 'NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie' leert u op eenvoudige wijze werken met Bouwbesluitnorm voor energieprestatie, NEN 7120. Na afloop van deze eendaagse training kent u de belangrijkste ins en outs van de norm NEN 7120 en leert u de EPC berekenen. Tijdens de training gaat u aan de hand van cases zelf met de norm aan de slag. U krijgt inzicht in de relevante parameters en u wordt bijgepraat over de belangrijkste tips en valkuilen. Daarnaast neemt de docent voorbeeldberekeningen met u door en krijgt u uitleg over de relatie met andere normen bijvoorbeeld voor ventilatie en energieprestatie op gebiedsniveau). Inclusief GRATIS Praktijkgids Bouwbesluit Energieprestatie!

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl