Energielabels nieuwbouwwoningen krijgen A met plusjes

11-11-2019 In de slipstream van de nieuwe BENG-regelgeving krijgen woningen per 1 juli 2020 een nieuwe indeling van energielabels. De indeling is in concept gepubliceerd en staat open voor internetconsultatie. Nieuwbouwwoningen kunnen zich onderscheiden met één tot vier plusjes achter het A-label.

Een langlopende wens van de Lente-akkoord partijen gaat met de nieuwe energielabel indeling in vervulling. Nieuwbouwwoningen kunnen zich eindelijk onderscheiden met één of meer plusjes achter de A.

Energieprestatie in kWh/m2 jaar

De nieuwe meetmethode vervangt de Energie-Index (EI) door BENG 2, het primair fossiel energieverbruik. Dit is de basis voor de verschillende klasse-grenzen van energielabels. Dit houdt in dat de energieprestatie-indicator voortaan wordt uitgedrukt in kWh/m2 jaar.
Ook de puntenwaardering in WWS is aangepast. Met de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de rekenwijze voor netto warmtevraag veranderd, waardoor ook de klasse-grenzen voor de EPV zijn gewijzigd. De oude rekenwijze is zo zuiver mogelijk omgezet naar een nieuwe.

Consultatie

Klassenindeling energielabel woningen kWh/(m2.jaar):

 • A++++ Primair fossiel energiegebruik ≤ 0
 • A+++ 0 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 50
 • A++ 50 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 80
 • A+ 80 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 110
 • A 110 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 165
 • B 165 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 195
 • C 195 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 255
 • D 255 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 300
 • E 300 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 345
 • F 345 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 390
 • G Primair fossiel energiegebruik > 390

De precieze uitwerking vindt u op Overheid.nl.
Bron: Lenteakkoord

Norm

NTA 8800:2019-06 nl

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode.

NTA 8800 geeft termen, definities en de methode voor de bepaling van de getalswaarde van de energieprestatie en daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw. Het toepassingsgebied strekt zich uit over alle gebouwen van alle...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl