Engelse vertaling NEN 2767-1 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’ gepubliceerd

15-02-2019 Onlangs is de Engelse vertaling van NEN 2767-1:2017 gepubliceerd. Deze norm beschrijft de methode om de technische toestand van vastgoed en infrastructurele objecten op objectieve en uniforme wijze te bepalen en vast te leggen. Als gevolg van de vraag van internationale concerns voor een Engelstalige versie van de norm heeft de normcommissie 'Conditiemeting' begin 2018 besloten de vertaling te ontwikkelen.

Veel grote Nederlandse ‘assetowners’ (van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat (RWS), Rijksvastgoedbedrijf (RVB), provincies en grote gemeenten) met meerdere en verschillende beheeropgaven waren al overtuigd van het nut van conditiemeting. Door het toepassen van conditiemeting wordt de technische toestand van de gebouwde omgeving op uniforme wijze vastgelegd. Dit bevordert de communicatie en sturing over de gewenste conditie, bijvoorbeeld in (prestatie gestuurde) onderhoudscontracten.

Vraag naar uniformiteit

Met de publicatie van de Engelse vertaling van NEN 2767-1:2017 faciliteert NEN het nastreven van uniformiteit binnen organisaties over de landsgrenzen heen. De vertaling is ontwikkeld vooruitlopend op een Europese standaard voor conditiemeting gebaseerd op NEN 2767-1 die ook vanuit NEN wordt gecoördineerd.

Toetsingscriteria

NEN 2767-1 is een onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de technische toestand van de gebouwde omgeving kan worden vastgesteld. Door koppeling van inspectieresultaten aan het beheerbeleid van een organisatie kan sturing worden gegeven aan de meerjaren onderhoudsplanningen op basis waarvan onderhoudsbudgetten worden opgesteld. NEN-2767-1 geeft ook enkele voorstellen hoe toekomstige risico’s voor technische gebreken kunnen worden ingekaderd.

Dit betekent dat de totale gebouwde omgeving met de nieuwe NEN 2767-1 objectief en op uniforme wijze te beoordelen is. Er kan hierdoor veel nadrukkelijker een relatie worden gelegd tussen conditiemeten en risicogestuurd beheer en onderhoud in de bouwketen.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rob Kotte, secretaris normcommissie 'Conditiemeting', telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Conditiemeting’ houdt zich bezig met conditiemeting van gebouwen, infrastructurele werken en openbare ruimte in de breedste zin van het woord. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Norm

NEN 2767-1:2017 en

Conditiemeting gebouwde omgeving - Deel 1: Methodiek

NEN 2767-1 is een eenduidige methodiek voor de conditiemeting van alle onderscheiden beheerobjecten in de gebouwde omgeving. In NEN 2767-2 is een overzicht gegeven van de beheerobjecten die met de methodiek conditiemeting worden beoordeeld. De in de ...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp: neem contact op met Rob Kotte, consultant Bouw & Installatie.

bi@nen.nl

015 2 690 324

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl