Essentiële Bouwkundige Controlepunten

07-03-2016 Recent is door Brandveilig Bouwen Nederland i.s.m. Brandweer Nederland en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland – de herziene versie van de Essentiële Bouwkundige Controlepunten uitgebracht. Het document beoogt een bijdrage te leveren aan brandveiliger gebouwen. Dat wordt gedaan door duidelijk te maken welke punten in ieder geval van belang zijn als het gaat om bouwkundige brandveiligheid. Met behulp van deze uitgave kan worden bepaald of uw constructie of gebouw voldoet aan bouwkundige brandveiligheid. Daarbij wordt ook naar talrijke NEN-normen verwezen.

Sinds de eerste editie van ‘Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ in 2005 vindt er jaarlijks een update plaats waarin voortschrijdende inzichten en terugkoppeling uit de praktijk en wetgeving zijn verwerkt. De voornaamste vernieuwing in de nieuwste publicatie zit in hoofdstuk 9 over brandwerende doorvoeringen. Dat hoofdstuk is compleet herschreven, terwijl andere hoofdstukken op meerdere punten zijn aangepast aan de actualiteit.

De ‘Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ beoogt een bijdrage te leveren aan brandveiliger gebouwen. Dat wordt gedaan door duidelijk te maken welke punten in ieder geval van belang zijn als het gaat om bouwkundige brandveiligheid. Hierbij wordt ingegaan op de aandachtspunten bij industriële branddeuren, brandschermen, voetgangersdeuren in glas- en vliesgevels, brandwerend glas, brandwerende constructies, platen, blokken en isolatiemateriaal, doorvoeringen en brandvertraging voor hout- en plaatmateriaal. De beschikbare kennis voor bouwkundige brandveiligheid wordt hiermee zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt, zodat iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Bijvoorbeeld door het stellen van vragen, het nalopen van de checklisten of door het vragen stellen aan brandweer, BBN, Bouw en Woningtoezicht of de leden van BBN. Van belang is in ieder geval om continu brandveiligheid te verbeteren en regelmatig (zeker jaarlijks) een gebouw te doorlopen op brandveiligheid.

In de Essentiële Bouwkundige Controlepunten is een QuickScan essentiële bouwkundige controlepunten brandveiligheid opgenomen. In elk gebouw heeft u te maken met brandveiligheid. U houdt hier waarschijnlijk al rekening mee door het gebruik van rookmelders, blusdekens en het vrijhouden van vluchtwegen. Naast deze actieve brandpreventie kunt u zelf ook een bijdrage leveren als het gaat om bouwkundige brandpreventie. Een constructie is bijvoorbeeld alleen daadwerkelijk brandveilig indien deze is uitgevoerd conform voorschriften van de fabrikant. Dat kunt u zelf controleren.

Download de Essentiële Bouwkundige Controlepunten downloaden (pdf)

Beoordelen brandveiligheid bouwwerken met NEN 6059

Bij het in kaart brengen van de brandveiligheid van een gebouw komen er behoorlijk wat aspecten om de hoek kijken. Om u daarbij te ondersteunen heeft NEN nu een webtool rondom de norm NEN 6059: 'Werken met NEN 6059' voor de beoordeling brandveiligheid van bouwwerken.

Praktijkgids Brandveiligheid

De praktijkgids Bouwbesluit Brandveiligheid belicht alle normen die het Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandveiligheid aanstuurt. Er wordt onderscheid gemaakt in bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen, brandveiligheidsinstallaties en brandveilig gebruik van gebouwen. Aangegeven wordt hoe de (scheidings)constructie en de installatie moeten zijn uitgevoerd en het gebruik moet zijn geregeld om aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit te voldoen.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl