Europese Commissie: ‘innovatief isolatieconcept is succes’

01-03-2018 Het project FoAM-BUILD is door DG Research van de EC aangemerkt als succesverhaal. Met acht partners uit verschillende Europese landen is een innovatieproject uitgewerkt. Het gaat om een nieuw type isolatiemateriaal voor gebouwen, het voorkomen van algengroei hierop en over het sneller aanbrengen van isolatie op gevels.

NEN was in dit project verantwoordelijk voor de standaardisatie. Het gaat om een FP7 project (EU - seventh framework programme), een innovatie-project waaraan deelnemers uit acht landen samenwerkten. Het project is (grotendeels) gefinancierd vanuit de Europese Commissie en liep van 2013 tot en met 2017. DG Research heeft dit project onlangs tot succes story uitgeroepen.

De EC prijst de goede samenwerking en de werkelijk bereikte resultaten: een isolatieschuim dat 30% effectiever (warmte isolatie) is en ook nog 30% lichter is dan vergelijkbare PS schuimen. Het materiaal heeft brandvertragende eigenschappen, terwijl het minder belastend is voor het milieu. Daarnaast is een low-cost systeem ontwikkeld om de groei van algen en schimmels tegen te gaan, door middel van ventilatie langs de buitengevel. Tot slot zijn er mortels ontwikkeld die het mogelijk maken om isolatie sneller op gevels aan te brengen. Een aantal van deze innovaties is al op de markt verkrijgbaar, andere producten volgen binnenkort.

NEN is voor de betreffende producten nagegaan of er al normen of andere bepalingen bestonden waar rekening mee gehouden moest worden. Ook heeft NEN gezocht naar normen die het specifieke voordeel van het nieuwe product over het voetlicht brengen. Tijdens het innovatieproces bleken normen behulpzaam bij het meten van de prestaties en vormden ze ook vaak een inspiratiebron.

Het project is binnen de afgesproken tijd en kosten uitgevoerd. NEN is trots dat DG Research het project kortgeleden als succes story op haar website heeft gepubliceerd.

Meer informatie

Meer informatie over het FoAM-BUILD project: http://www.foambuild.eu/
Deelnemende partijen: https://cordis.europa.eu/project/rcn/109596_en.html

Voor informatie over de norm(en) of over het normalisatieproces: (Rolph Holthuijsen en Annet van der Horn) consultant, telefoon 015 2 690 324 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? NEN heeft verschillende normcommissies in het vakgebied Bouw die zich bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe normen en het actueel houden van bestaande normen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl