Europese benchmarknorm voor Facility Management

05-11-2012 De Europese benchmarknorm, NEN-EN 15221-7, is gepubliceerd. Met deze publicatie is de normenreeks NEN-EN 15221 voor Facility Management voor dit nog jonge vakgebied compleet.

Inhoud NEN-EN 15221-7

In NEN-EN 15221-7 worden onder andere de typen benchmarken beschreven, de inhoud van een benchmark en benchmarken op lokaal, nationaal, en internationaal niveau. Ook worden de resultaten van benchmarken beschreven alsook het proces van benchmarken en de daarin te nemen stappen. In de bijlagen worden een aantal onderwerpen nader uitgewerkt en worden voorbeelden gegeven. In de tekst van de norm wordt waar mogelijk verwezen naar de andere delen van de serie NEN-EN 15221, omdat deze mede van toepassing zijn bij en op deze norm.

Inhoud overige delen NEN-EN 15221

Deze zes Europese normen zijn bedoeld voor verschillende soorten organisaties, van klein tot groot, waarin de facilitaire voorzieningen (o.a. werkplekken, catering, schoonmaak) worden gezien als een productiemiddel waarbij de kosten dienen te worden gestuurd. Om te kunnen sturen, is er managementinformatie nodig, maar in de praktijk blijkt die vaak niet eenduidig en uniform beschikbaar te zijn. Lees meer over de normenserie NEN-EN 15221 voor Facility management.

Doelgroep Facility managementnorm

Deze serie Europese normen is van belang voor gebruikers en aanbieders van facilitaire voorzieningen, Facility Managers in de zakelijke dienstverlening, zorg, industrie etc. en andere professionals uit de branche management- en vastgoed. Ook aanbieders en leveranciers van FM producten, diensten en services kunnen deze normen goed gebruiken ten behoeve van PPS-constructies en/of outsourcing. De norm is ook relevant voor studiedoeleinden, zowel voor docenten en studenten van Hogescholen die Facility Management aanbieden.

Praktijkgerichte training Facility Management

Vanaf maart 2013 organiseert NEN de training 'Facility Management volgens NEN-EN 15221'. Deze eendaagse training geeft inzicht in NEN-EN 15221, waardoor er beter gestuurd kan worden op de kosten en kwaliteit van facilitair beheer. Ook worden concrete handvatten gegeven om een organisatie beter te laten presteren.

Deze training is essentieel voor Facility Managers, maar ook heel nuttig voor vastgoedmanagers, gebouwbeheerders en huisvestingadviseurs.

Meer informatie

Bekijk het thema Facility management voor meer informatie.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl