Europese norm voor bepaling emissie gevaarlijke stoffen uit bouwproducten ter commentaar

11-06-2015 CEN heeft normontwerp prEN 16516 ‘Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air’ opgesteld. De bepalingsmethode in deze norm is gebaseerd op de bekende ISO 16000-serie voor het meten van de binnenluchtkwaliteit en was eerder al gepubliceerd als CEN/TS 16516. Nederlandse belanghebbenden kunnen tot en met 15 september commentaar indienen op het normontwerp.

De Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation; CPR) stelt dat bouwproducten geschikt moeten zijn om bouwwerken te maken die voldoen aan een aantal fundamentele eisen. Naast eisen aan bijvoorbeeld de constructieve veiligheid en de energiezuinigheid zijn er ook eisen op het gebied van gezondheid en milieu (regulated dangerous substances, BWR 3).

prEN 16516 beschrijft een methode om de emissie van gevaarlijke stoffen uit bouwproducten te bepalen. Vrijgekomen vluchtige stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu. De methode is ‘horizontaal', dat wil zeggen dat die van toepassing is op alle bouwproducten die onder de CPR vallen (waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat). Na publicatie van EN 16516 moet ook de prestatie op het gebied van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen naar de binnenlucht in de prestatieverklaring bij de CE-markering voor bouwproducten worden vermeld.

Commentaar indienen

Commentaar kan in het Engels worden ingediend met een commentaarformulier, welke opgevraagd kan worden via mm@nen.nl. De aangeleverde commentaren worden door de NEN-schaduwgroep CEN/TC 351 ‘Construction products: Assessment of release of dangerous substances’ besproken en, zo mogelijk, ingediend in het Europese normontwikkelingstraject. Na publicatie wordt EN 16516 overgenomen als Nederlandse (NEN-EN) norm.

NEN-schaduwgroep

Vanuit de NEN-schaduwgroep is een aantal belanghebbende partijen uit het Nederlandse bedrijfsleven direct betrokken bij de internationale ontwikkeling van de normen op het gebied gevaarlijke stoffen uit bouwproducten. Via deze schaduwgroep wordt het Nederlandse commentaar op de Europese normontwerpen verzorgd. Belanghebbenden die willen meebeslissen of hieraan willen meewerken, kunnen hier lid van worden.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over dit normontwerp of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 224 of e-mail hieke.reijnhoudt@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Voor inhoudelijke informatie over dit normontwerp of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument.

(015) 2 690 224

hieke.reijnhoudt@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl