Europese normalisatie rondom Circulair Bouwen biedt kansen voor Nederland

30-07-2020 In juni 2019 haalde een voorstel uit Denemarken om een Europese Technical Committee (TC) te starten voor Circulair Bouwen het net niet. Nu ligt er een nieuw voorstel om alsnog Europees normalisatiewerk op dit onderwerp te starten.

Een van de redenen waarom het voorstel vorig jaar werd afgewezen door Europese lidstaten, is de (mogelijke) overlap met de bestaande TC ‘Sustainability of construction works’. Om daaraan tegemoet te komen, is het nieuwe voorstel op een iets andere manier ingestoken. Het Europese normalisatiewerk voor circulair bouwen krijgt nu een plek onder de hierboven genoemde TC in een zogenaamde Sub-Committee. Daarnaast zijn er wat aanpassingen voorgesteld in de scope van de werkzaamheden.

Vorig jaar heeft NEN op basis van een uitvraag bij Nederlandse stakeholders een positieve stem op het voorstel uitgebracht. Daarbij zijn toen voorstellen bijgevoegd voor aanpassingen in de scope. Met het herziene voorstel dat nu voorligt, is de slagingskans groter dan vorig jaar. Daarom biedt dit moment een kans om het werk, dat de laatste jaren in Nederland is gedaan rondom circulair bouwen, ook in Europa te laten landen. NEN roept dan ook alle belanghebbenden op om hun visie te geven op dit voorstel. Het voorstel is te vinden via deze link en het is mogelijk om feedback te geven middels dit formulier. Het is mogelijk om tot uiterlijk 25 augustus een reactie hierop te geven

Het stemrecht om namens Nederland voor dit voorstel te stemmen, ligt bij de normcommissie ‘Duurzaamheid van bouwwerken’. De ontvangen feedback op het voorstel zal door deze commissie als advies worden meegenomen om te komen tot een gedragen stem voor dit voorstel.

Meer informatie

Voor informatie over dit voorstel of over het normalisatieproces: Remco Vroegop, consultant Circulair Bouwen, e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Duurzaamheid van bouwwerken’ houdt zich bezig met het leggen van een goede basis waarmee de duurzaamheid van een bouwwerk kan worden bepaald. Om dit te kunnen bepalen is objectieve informatie van een bouwproduct nodig. Hiervoor moet tijdig worden ingespeeld op internationale ontwikkelingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl