Evaluatie NPR 9200 voor overdekte zwembaden gestart

25-10-2016 Op 1 oktober 2016 is de evaluatie gestart van NPR 9200 ‘Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden’. Bij de publicatie in december 2015 was al aangekondigd dat deze NPR na ongeveer een jaar geëvalueerd zou worden. Bij de evaluatie wordt gekeken of de NPR moet worden herzien. Met betrekking tot inspecties zou deze NPR ook tot norm kunnen worden herschreven.

De Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 9200 is van toepassing op alle ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden. Deze bevinden zich per definitie in een agressief milieu. De aanwezigheid van vocht, hoge temperaturen, chlorides en desinfectiebijproducten in bepaalde ruimtes, als mede temperatuurschommelingen tasten ophangconstructies en bevestigingsmiddelen aan. Het risico op bezwijken van de ophangconstructies en bevestigingsmiddelen is daardoor groot. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, met name bij niet-resistent roestvast staal (RVS) in risicovolle gebieden.

De evaluatie wordt via www.normontwerp.nen.nl uitgevoerd. Belanghebbende partijen kunnen door middel van een login commentaar geven op NPR 9200.

Aanpassing Bouwbesluit 2012

Vanwege het risico is per 1 juli 2016 het ‘Bouwbesluit 2012’ aangepast. Hierin is opgenomen dat voor alle zwembaden een inspectieplicht/registratieplicht is en dat daar waar niet-resistent RVS is aangetroffen in risicovolle gebieden, deze vervangen moet zijn. Deze inspectie en vervanging behoort gereed te zijn op 1 januari 2017. Met deze inspectie en registratie van gebruikte materialen is voor bestaande zwembaden de problematiek (het gebruik van niet-resistent RVS op risicovolle gebieden) in kaart gebracht en allicht opgelost.

Toch blijft de NPR zijn nut behouden voor het verbouwen of het nieuw bouwen van zwembaden, omdat die richting geeft aan het gebruik van metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen. De inbreng van belanghebbende partijen is daarom belangrijk. De richtlijn is bedoeld voor de gehele bouwketen, van opdrachtgever, ontwerper tot aannemers en installateurs en de eigenaar en beheerder van het zwembad. Bij zwembaden gaat het om veel meer dan alleen de ‘normale’ zwembaden. Ook de overdekte zwembaden in hotels, ziekenhuizen, pretparken en dergelijke vallen hieronder.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Taco van den Broek, consultant Bouw, telefoon (015) 2 690 443 of e-mail taco.vandenbroek@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Taco van den Broek, consultant Materialen & Bouwproducten.

mb@nen.nl

(015) 2 690 164

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl