Evaluatie en herziening Eurocodes van start

19-03-2014 De Eurocodes voor het aantonen van constructieve veiligheid (NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999) bestaan bijna tien jaar. In Nederland worden ze sinds de invoering van Bouwbesluit 2012 toegepast. Nu wordt deze eerste generatie geëvalueerd en herzien. Verwacht wordt dat tegen 2020 een verbeterde, nieuwe generatie, Eurocodes beschikbaar is voor de constructieve praktijk.

De Eurocodes zijn de meest complete en allesomvattende normenserie op het gebied van constructieve veiligheid ter wereld. De serie bestaat uit 58 normen, die in heel Europa van toepassing zijn voor het ontwerp van bouwwerken. In de komende jaren zullen de Eurocodes worden herzien. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere: het verbeteren van het gebruiksgemak, het verminderen van het aantal Nationaal Bepaalde Parameters (NDP’s), verdere harmonisatie van ontwerpmethoden en het toevoegen van nieuwe methoden en technieken.

Eurocode 6 voor metselwerk tot 1 mei 2014

Een eerste stap in dit proces is het inventariseren van commentaren en verbetervoorstellen op de huidige generatie Eurocodes en dan in het bijzonder alleen de algemene Europese delen en niet de nationale bijlagen.

Als eerste in de reeks wordt Eurocode 6 – Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk (NEN-EN 1996-serie) geëvalueerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 mei 2014 commentaar, opmerking en verbetervoorstel indienen op deze Eurocode. In de loop van 2014 volgen de andere delen voor evaluatie.

Commentaar indienen

De Nederlandse normcommissie ‘TGB Plenair’ met haar subcommissies begeleiden namens Nederland het opstellen van de Eurocodes en verzorgt de Nederlandse inbreng bij de herziening. Commentaar, voorzien van een verbetervoorstel, kan worden ingediend via www.normontwerpen.nen.nl – bij voorkeur in het Engels omdat dit op Europees niveau wordt behandeld. Via deze site is het mogelijk om per artikel commentaar toe te voegen.

Meer informatie

Voor meer informatie over Eurocodes of het normalisatieproces: cluster Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 443 of e-mail Materialen&Bouwproducten@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl