Evaluatie voor herziening Eurocodes van start, commentaar indienen mogelijk tot 1 augustus

16-04-2014 Of het nu gaat om het vaststellen van belastingen, de draagkracht van beton-, staal- en houtconstructies of een geotechnisch ontwerp, de Eurocodes voor het aantonen van constructieve veiligheid (NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999) bestaan bijna 10 jaar. In Nederland worden ze pas sinds de invoering van Bouwbesluit 2012 echt toegepast. Nu wordt deze eerste generatie geëvalueerd en herzien.

Verwacht wordt dat tegen 2020 een verbeterde, nieuwe generatie Eurocodes beschikbaar is voor de constructieve praktijk.

De Eurocodes zijn de meest complete en allesomvattende normenserie ter wereld op het gebied van constructieve veiligheid. De serie bestaat uit 58 normen die in heel Europa van toepassing zijn voor het ontwerp van bouwwerken. In de komende jaren zullen de Eurocodes worden herzien. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere: het verbeteren van het gebruiksgemak, het verminderen van het aantal Nationaal Bepaalde Parameters (NDP’s), verdere harmonisatie van ontwerpmethoden en het toevoegen van nieuwe methoden en technieken.

Commentaar indienen

Onlangs was al voor de vier delen voor metselwerk commentaar gevraagd (die termijn loopt tot 1 mei 2014). Nu is stap twee ook gestart, namelijk de evaluatie van 27 andere delen, o.a. ten aanzien van belastingen en beton-, staal-, hout- en geotechnische constructies. Een overzicht van de nu beschouwde normen is te vinden onder 'Bouw' op www.normontwerpen.nen.nl. Via deze website kan commentaar, mogelijkerwijs voorzien van een verbetervoorstel, worden ingediend – bij voorkeur in het Engels, omdat dit op Europees niveau wordt behandeld. Belanghebbenden kunnen eenvoudig een inlogaccount aanmaken – zodat NEN hen op de hoogte kan houden van wat er met het commentaar is gedaan – en per artikel commentaar toevoegen.

TGB norm(sub)commissies

De Nederlandse normcommissie ‘TGB Plenair’ begeleidt samen met haar subcommissies namens Nederland het opstellen van de Eurocodes en verzorgt de Nederlandse inbreng bij de herziening.

Meer informatie

Voor meer informatie over Eurocodes of het normalisatieproces: Cluster Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 443 of e-mail Materialen&Bouwproducten@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl