Faalkosten in bouw lopen jaarlijks op tot miljarden euro’s

08-04-2019 Bijna vier op de tien bedrijven in de bouw- en vastgoedsector schatten dat hun faalkosten 5 procent of meer bedragen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Verspilde moeite’ van ABN AMRO. Deze kosten lopen hierdoor jaarlijks op tot miljarden euro’s. Eén van de vijf aanbevelingen om de faalkosten te verlagen is innovatie en standaardisatie. Normalisatie speelt hierbij een belangrijke rol.

De bouwsector presteert de laatste jaren goed: het bouwvolume is hoger dan voor de crisis en orderportefeuilles bereiken recordhoogtes. De winstmarges van bouwbedrijven blijven echter laag en faalkosten spelen hierbij een belangrijke rol. Faalkosten zijn daarbij alle extra kosten die worden gemaakt om zaken te herstellen die niet volgens de specificaties zijn geproduceerd of als deze niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. Deze faalkosten in de bouw zijn hoger dan in andere sectoren. Dit wordt volgens ABN AMRO vooral veroorzaakt door de vele verschillende partijen die betrokken zijn bij de bouw, de scheiding tussen ontwerp, uitvoering en beheer en het feit dat elk project anders is.

Faalkosten geaccepteerd?

Faalkosten in de bouw zijn hardnekkig en komen zowel in een hoog- als laagconjunctuur voor. Tijdens een laagconjunctuur schrijven bouwbedrijven vaak te laag in op aanbestedingen en accepteren ze teveel risico’s. Hierdoor is het vervolgens moeilijk om binnen budget en planning te werken. In de huidige hoogconjunctuur zijn faalkosten vaak het gevolg van de hoge tijdsdruk, de schaarste aan materieel en vooral het tekort aan gekwalificeerd personeel. Bovendien geeft de laagste prijs bij veel aanbestedingen nog steeds de doorslag.
Faalkosten lijken dus een bijna geaccepteerde inefficiëntie in de bouwsector: 90 procent van de bouwbedrijven is zich bewust van de faalkosten in hun bedrijf. Gezien de omvang hiervan is het echter opvallend dat ruim een kwart aangeeft dat het terugdringen van faalkosten geen prioriteit heeft binnen hun bedrijf.

Vijf aanbevelingen

ABN AMRO doet in het onderzoeksrapport ‘Verspilde moeite’ vijf aanbevelingen om faalkosten in de bouw te reduceren:

  • Goede voorbereiding is het halve werk
  • Samen kom je verder
  • Op ervaring kun je bouwen
  • Innovatie en standaardisatie
  • Deel kennis met elkaar en leer van fouten

Faalkosten verminderen

Langjarige samenwerking en gestandaardiseerde processen zijn nog geen gemeengoed in de bouw. ABN AMRO benadrukt dat dit juist cruciaal is om de faalkosten te verlagen. Zo kunnen veel fouten voorkomen worden door betere samenwerking en communicatie. Het terugdringen van deze fouten zorgt tevens voor minder materieel verlies en een efficiëntere inzet van de schaarse manuren. “In een sector waarbij zoveel partijen samen één product maken, is goede samenwerking en communicatie cruciaal. Dat is mogelijk door kennis te delen en te leren van gemaakte fouten. Die kennis moet door partijen weer ingebracht worden in de voorbereidingsfase, juist in die fase kan het met lerend vermogen het verschil gemaakt worden”, zegt Petran van Heel, Sector Banker Bouw en Vastgoed van ABN AMRO. “Meer tijd besteden aan de wensen en eisen van de opdrachtgever, een realistische planning en het tijdig in kaart brengen en bespreken van risico’s dragen bij aan lagere faalkosten. Procesoptimalisatie door partnerships en automatisering kan hierbij helpen. Door nu in te zetten op innovatie kunnen bouwbedrijven zorgen voor lagere faalkosten op langere termijn”.

Standardisatie = normalisatie

Eén van de aanbevelingen in ‘Verspilde moeite’ is het nastreven van innovatie en standaardisatie. Procesoptimalisatie en procesinnovatie, zoals efficiënter plannen, digitalisering en automatisering, helpen bij het voorkomen van fouten en het verlagen van de kosten. De geïnterviewde bedrijven geven aan dat, hoewel de noodzaak in de huidige hoogconjunctuur laag lijkt, het juist nu van belang is om verder te innoveren en te verbeteren. Door nu in te zetten op innovatie zorgen bedrijven voor lagere (faal)kosten op de langere termijn. De meeste geïnterviewde bedrijven komen met voorbeelden van innovatie, terwijl dit bij de geënquêteerde bedrijven in mindere mate naar voren komt. Standaardisatie van het proces, product en project is ook innovatie.
Een belangrijke pijler onder standaardisatie, is normalisatie. Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus en vindt plaats in normcommissies die bestaan uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Dit gebeurt niet alleen op nationaal niveau, maar ook in Europees en mondiaal verband. Een norm is uiteindelijk een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. Normen zijn geen wetten, maar ‘best practices’. Iedereen kan - op vrijwillige basis - hier zijn voordeel mee doen. In overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties. Onduidelijkheid is een bekende bron van faalkosten. Vertrouwen is nodig voor samenwerking en samenwerking is nodig om faalkosten tegen te gaan. Verder en dagen normen de maatschappij uit te innoveren. En ook dat kan weer leiden tot reductie van faalkosten. Normalisatie speelt dus een belangrijke rol bij een betere efficiency in onder meer de bouwsector. Normen zijn dus zeker de moeite waard.

Welke normen spelen een rol in de bouwsector?

Wilt u weten naar welke normen de bouwregelgeving (Bouwbesluit) verwijst? Bekijk dan het thema Bouwregelgeving.

Omgaan met risico's

Wilt u als bedrijf leren hoe u risicomanagement tijdens aanbestedingen en in de uitvoering van bouwprojecten kunt toepassen? Hoe u faalkosten kunt beperken of zelfs tegengaan? Bekijk de bedrijfstraining: Risicomanagement in de bouw

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl