Gebruik internationale norm voor geohydrologische beproeving nog steeds van belang

04-03-2016 Tegenwoordig wordt er steeds meer in en aan water gebouwd evenals dat er steeds dieper onder het grondwaterniveau gewerkt wordt. Het is dan ook belangrijk om betere voorspellingen te kunnen doen ten aanzien van de effecten van deze (bouw)activiteiten. De NEN-EN-ISO 22282-serie voor geohydrologische proeven helpt daarbij.

Met geohydrologische proeven kan informatie worden verkregen over de waterdoorlatendheid (doordringbaarheid) van grond of rots in natuurlijke of behandelde toestand, opslag coëfficient en hydronomische parameters van aquifers. Ook zijn deze geschikt voor bijvoorbeeld het beoordelen van:

  • lekkage en drainage van en in de grond;
  • de effecten van grondwaterverlagende (bouw)activiteiten.

Dit zijn belangrijke parameters in het kader van de Water Directive van de Europese Unie. Deze Directive vereist van de EU lidstaten dat zij grondwater en vers oppervlaktewater kwalitatief en kwantitatief beschermen.

NEN-EN-ISO 22282

De internationale normserie NEN-EN-ISO 22282 ‘Geotechnisch onderzoek en beproeving - Geohydrologische beproeving’ is halverwege 2012 gepubliceerd. De NEN-normcommissie ‘Geotechniek’ wil gebruikers attenderen op deze normserie en het gebruik hiervan stimuleren.

De NEN-EN-ISO 22282 normserie bestaat uit de volgende zes delen:
1. Algemene regels
2. Waterdoorlatendheidsproef in een boorgat met gebruikmaking van open systemen
3. Waterdrukproef in gesteente
4. Pompproef
5. Infiltrometer beproeving
6. Waterdoorlatendheidsproef in een boorgat met packer en pulsstimulatie

De normen zijn niet vertaald naar het Nederlands en zijn alleen in het Engels te verkrijgen.

Meer informatie

De internationale normserie NEN-EN-ISO 22282 kunt u bestellen via de Normshop of neemt u contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Mark Lurvink, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 144 of e-mail mark.lurvink@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: Mark Lurvink, consultant Materialen & Bouwproducten.

mark.lurvink@nen.nl.

(015) 2 690 144

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl