Gebruikrichtlijnen meterruimte NEN 2768

11-03-2019 De meterruimte volgens NEN 2768 is de landelijke standaard voor meterruimten in de woningbouw. Deze biedt plaats aan alle netbeheerders en daarnaast is in de meterruimte een gereserveerde ruimte voor installatieleidingen. Door het toenemende aantal functies in de meterruimte, denk aan stadsverwarming, zien we steeds vaker dat de norm voor het gebruik, NEN 2768, niet altijd wordt opgevolgd.

In de praktijk blijkt het bij de oplevering van de meterruimte volgens NEN 2768 soms mis te gaan. Fouten in de oplevering komen vaak pas aan het licht wanneer de meterruimte geschouwd wordt in het aansluitproces. Fouten die regelmatig voorkomen zijn onjuiste positie van invoerbochten, onjuiste afmetingen van meterruimte, scheef geplaatste invoerbochten en kruisende (drinkwater) leidingen. In principe wordt een woning niet aangesloten wanneer de meterruimte niet aan NEN 2768 voldoet. De bouwkundig aannemer krijgt na afkeur de kans om de meterruimte aan te passen, inclusief de eventuele aanpassingen aan het installatiewerk.

Drinkwateraansluiting
Wat betreft de drinkwateraansluiting in de meterruimte geldt dat de leidingdiameters vanaf de hoofdleiding tot en met de meetinrichting zodanig moeten zijn ontworpen dat in normale omstandigheden en bij normaal gebruik, voldoende verversing en stroomsnelheid optreedt om de drinkwaterkwaliteit te kunnen waarborgen.

Kans opwarming meterruimte door verkeerd gebruik warmte-installatie
Wat betreft de drinkwateraansluiting en drinkwaterinstallatie is het belangrijk ervoor te zorgen dat de temperatuur van het drinkwater niet boven de 25 °C komt. Door het toevoegen van de aflever-set voor stadswarmte in de meterruimte is de kans op opwarming van de meterruimte groter geworden. De grootste variabele hier is de juiste plaatsing van warmte-invoeren en leidingen met goede en deugdelijke isolatie. Het komt regelmatig voor dat na verloop van tijd werkzaamheden worden verricht aan de warmte-installatie. Hierbij wordt vaak de origineel aanwezige isolatie verwijderd en niet weer teruggeplaatst. Hierdoor voldoet de meterkast niet meer aan de norm. Er zijn omstandigheden waarin een overschrijding van de grens van 25°C niet te voorkomen is, zoals bij een hittegolf.

Goede naleving richtlijn NEN 2768 voorkomt problemen
Een studie aan de TU van Delft heeft aangetoond dat bij een normale omgevingssituatie de totale warmteafgifte in de meterruimte maximaal 100 Watt mag bedragen. Bij deze waarde loopt de temperatuur boven in de meterruimte op tot 35 °C, de temperatuur onder in de meterruimte, waar de drinkwaterinstallatie zich bevindt, blijft onder de 25 °C. Wanneer de huidige richtlijnen dus goed worden nageleefd, zijn opwarmingsproblemen van drinkwater in principe niet te verwachten.

Bij een onjuiste indeling van de meterruimte, onjuiste plaatsing van de aflever-set voor warmte en warmteleidingen, foutief of niet aangebrachte isolatie en meterruimten die nadien worden ingericht als voorraadkast is de kans op opwarming groter. De verbruiker zelf is echter verantwoordelijk voor een juist gebruik en beheer van de meterruimte.

NEN 2768+A1:2018 nl is opgesteld door de normcommissie ‘Meterruimten’.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rob Kotte, secretaris normcommissie 'Meterruimten', telefoon 015 2 690 158 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Meterruimten’ houdt zich bezig met meterruimten en de bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg ten behoeve van centrale schakel-, verdeel- en meetapparatuur. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Norm

NEN 2768+A1:2018 nl

Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen

NEN 2768+A1:2018 bevat wijzigingen op NEN 2768:2016. NEN 2768+A1:2018 geeft eisen voor de minimale binnenafmetingen en de indeling van de meterruimte in een woning bestemd voor aansluitingen op netwerken van nutsvoorzieningen.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer Informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rob Kotte, consultant Bouw & Installatie.

bi@nen.nl

015 2 690 158

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl